Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ngày 18 – Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 6:16-28

16 Lập tức, theo lệnh vua, người ta đem Đa-ni-ên đến và ném vào hầm sư tử. Vua nói với Đa-ni-ên: “Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ngươi!” 17 Người ta đem đến một tảng đá đặt trên miệng hầm. Vua đóng ấn của vua và ấn các đại thần để không điều gì có thể thay đổi tình trạng của Đa-ni-ên được nữa. 18 Sau đó, vua trở về cung, và suốt đêm không ăn uống cũng không màng đến thú tiêu khiển nào cả. Vua không thể ngủ được. 19 Vừa rạng sáng vua đã trỗi dậy, vội vàng đi đến hầm sư tử. 20 Đến gần miệng hầm, vua lấy giọng đau buồn gọi Đa-ni-ên. Vua nói: “Hỡi Đa-ni-ên, đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi bền lòng phục vụ có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chăng?” 21 Đa-ni-ên liền tâu với vua: “Chúc bệ hạ sống mãi mãi! 22 Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ Ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại đến tôi, bởi vì trước mặt Ngài tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai trái cả.” 23 Vua vô cùng mừng rỡ và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hầm. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hầm, và trên thân thể ông không có một thương tích nào cả vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình. 24 Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện cáo Đa-ni-ên cùng vợ con của họ đều bị đem đến quăng vào hầm sư tử. Khi họ chưa chạm đến đáy hầm thì sư tử đã vồ lấy và xé xương họ ra từng mảnh.

25 Bấy giờ vua Đa-ri-út viết cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: “Chúc các ngươi được bình an gấp bội! 26 Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc ta mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc Ngài không bao giờ bị tiêu diệt, quyền cai trị của Ngài sẽ vô cùng vô tận.27 Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ phép mầu trên trời dưới đất; Ngài đã giải cứu Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt sư tử.”

28 Đa-ni-ên tiếp tục thành đạt dưới thời vua Đa-ri-út và vua Si-ru, người Ba Tư.

Suy ngẫm và hiểu

Vua Đa-ri-út muốn cứu Đa-ni-ên, nhưng ông ta không thể làm được gì (c.16-18). Nhưng không giống Đa-ri-út, Đức Chúa Trời quyền năng đã bảo vệ mạng sống của Đa-ni-ên trong chuồng sư tử. Ngày hôm sau, khi Đa-ri-út nhìn thấy Đa-ni-ên vẫn còn sống, ông ta đã đưa Đa-ni-ên ra khỏi chuồng sư tử và ném những kẻ bẩm báo về Đa-ni-ên, và gia đình của họ vào chuồng sư tử. Sau việc này, Đa-ri-út ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã bảo vệ Đa-ni-ên; ông ta ban hành một luật lệ mới để phục vụ Đức Chúa Trời (c.19-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24 Đức Chúa Trời ban chiến thắng cuối cùng cho dân sự của Ngài. Người ta không thích sự công chính của Đa-ni-ên và chỉ trích ông, nhưng Đức Chúa Trời nhìn biết Đa-ni-ên và khiến ông chiếu sáng khắp thế giới này. Bạn nghĩ chúng ta sẽ như thế nào vào ngày phán xét? Chúng ta hãy ngửa trông lên Đức Chúa Trời, Đấng ban mão triều vinh hiển cho những người giữ vững đức tin của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-18 Vua Đa-ri-út biết rằng Đa-ni-ên không có tội, nhưng vua đã rơi vào âm mưu của những kẻ cận thần của mình và đã đẩy Đa-ni-ên vào chỗ chết. Việc này cũng giống như Phi-lát, người sợ đám đông và đã giao Đức Chúa Jêsus đi đóng đinh. Chúng ta hãy cẩn thận không do dự trong những tình huống chúng ta phải phán xét một cách công bình vì sự công chính của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

6:16–18 Để chắc chắn rằng không có sự trợ giúp từ bên ngoài cho Đa-ni-ên, cửa chuồng sư tử bị chặn bằng khối đá, được niêm phong bằng những chiếc nhẫn đóng ấn của vua và của các quan cận thần của ông ta. Nói theo cách của con người, thì Đa-ni-ên bị bỏ một mình đối diện với số phận của ông. Tuy vậy, những lời cuối cùng của Đa-ri-út với Đa-ni-ên chỉ ra một nguồn trợ giúp cao hơn: “Xin Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng ngươi không ngừng phục vụ, giải cứu ngươi!”

6 :19–23 Khi trời rạng sáng, Đa-ri-út trỗi dậy và vội vã đến chuồng sư tử, nơi ông được thấy Đa-ni-ên trải qua cái đêm bị bao vây bởi những con thú hoang dại một cách thoải mái hơn nhiều so với việc Đa-ri-út được nghỉ trong sự xa hoa của hoàng gia. Bởi vì Đa-ni-ên trông cậy Đức Chúa Trời của mình và tỏ ra không trách được trước Ngài, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài đến bịt miệng sư tử, để chúng không thể làm hại được ông. Ý nghĩa cái tên của Đa-ni-ên, “Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét tôi”, như vậy đã được khẳng định.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con phục vụ Ngài cho đến cùng. Xin hãy giúp chúng con nhìn lên Ngài, Đấng cứu những người không từ bỏ việc phục vụ Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 74-76

Bình Luận:

You may also like