Home Tin tức Truyền Giảng Tại Hội Thánh Châu Khánh – Sóc Trăng

Truyền Giảng Tại Hội Thánh Châu Khánh – Sóc Trăng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau phần giới thiệu chương trình, Mục sư Phạm Thanh Bình – Quản nhiệm Hội Thánh Châu Khánh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Đến 18 giờ 30, nhà thờ Châu Khánh với sức chứa 300 người không còn chỗ trống. Các con cái Chúa trong và ngoài Hội Thánh phải đứng hai bên nhà thờ để dự chương trình.

Các bài Thánh ca vang lên cách mạnh mẽ, rập ràng về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Với chủ đề “Tình Yêu Thiên Chúa”, câu gốc nền tảng Giăng 3:16, Mục sư Phan Quang Vũ chia sẻ Phúc Âm cho thân hữu. Sau lời kêu gọi, Chúa cho có 75 người tiến lên bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Chương trình truyền giảng khép lại sau lời cầu nguyện xin Chúa ban phước cho tân tín hữu và cảm tạ Chúa của Mục sư Phan Quang Vũ.

Xin thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Châu Khánh để đủ ơn chăm sóc các tân tín hữu.

Một số hình ảnh:

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
Quang cảnh chương trình

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
MS Phạm Thanh Bình cầu nguyện khai lễ

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
MS Phan Quang Vũ chia sẻ Phúc Âm

TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH CHÂU KHÁNH - SÓC TRĂNG
75 người tin nhận Chúa

Trần Giám
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like