Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Vinh Quang Của Các Cơ Đốc Nhân Trong Việc Chịu Khổ

Ngày 16 – Vinh Quang Của Các Cơ Đốc Nhân Trong Việc Chịu Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 8:18-30

18 Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. 19 Vì muôn vật nhiệt thành, thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. 20 Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng 21 chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay; 23 không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có Thánh Linh là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. 24 Trong niềm hi vọng đó, chúng ta được cứu. Nhưng khi đã thấy được điều mình hi vọng rồi thì không còn là hi vọng nữa. Vì ai lại hi vọng vào điều mình đã thấy? 25 Nhưng nếu đặt hi vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó. 26 Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ.

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. 29 Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con trưởng giữa nhiều anh em. 30 Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.

Suy ngẫm và hiểu

Việc chịu khổ mà chúng ta đang kinh nghiệm bây giờ là tạm và nhẹ, nhưng vinh quang tương lai là đời đời, lớn và nhiều.Tuy nhiên, niềm hy vọng này không thấy bằng mắt được, vì thế chúng ta phải kiên nhẫn và trông đợi (c.18-25). Sau đó chính Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, Ngài sẽ cầu thay cho chúng ta. Vì thế, mọi thứ mà chúng ta – những người được Đức Chúa Trời kêu gọi – kinh nghiệm có lợi cho chúng ta. Như vậy, Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi chúng ta, không chỉ coi chúng ta là công chính mà còn làm cho chúng ta được vinh quang nữa (c.26-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Thánh Linh Đức Chúa Trời giúp đỡ sự yếu đuối (của bạn và tôi). Ngài cầu thay bằng sự than thở cho chúng ta mà chúng ta không thể cầu nguyện được vì chúng ta vốn yếu đuối. Ngài (Đức Thánh Linh) đụng chạm vào tấm lòng của chúng ta để sự nhạy bén thuộc linh của chúng ta đối với Đức Chúa Trời trở nên sống động. Ngoài ra, Ngài dẫn dắt chúng ta đến cuối cùng để chúng ta có thể kinh nghiệm được vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta đừng tuyệt vọng về sự yếu đuối của mình, mà thay vào đó hãy trông đợi sự giúp đỡ của Thánh Linh Đức Chúa Trời và hãy cảm tạ!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-25 Sự gian khổ mà các Cơ Đốc nhân kinh nghiệm trong thế gian này có thể là lớn, nhưng điều đó chẳng là gì khi so sánh với sự vinh quang mà chúng ta sẽ nhận được trong tương lai. Cho nên, là con cái của Đức Chúa Trời, bằng đức tin, chúng ta phải biết trước được ngày mà chúng ta được vinh quang cùng với tất cả các tạo vật và phải sống khi chúng ta trải qua những khó khăn bằng đức tin.

Tham khảo   

8:18 Vinh quang cuối cùng mà các Cơ Đốc nhân sẽ nhận được thì diệu kỳ đến mức những đau khổ hiện tại không đáng so sánh (2 Cô-rinh-tô 4:17). Họ trông đợi cả sự phục sinh của thân thể (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18) lẫn trời mới và đất mới (Khải Huyền 21:1-22:5; xem Ê-sai 65:17). 8:26 Mặc dù khi cầu nguyện, không phải lúc nào các Cơ Đốc nhân cũng nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng chính Đức Thánh Linh cầu thay cho họ trong và qua những điều than thở không thể nói ra được của họ (c.23). Điều này không liên quan đến việc nói tiếng lạ, vì điều mà Phao-lô nói đến ở đây áp dụng cho tất cả các Cơ Đốc nhân và theo 1 Cô-rinh-tô 12:30, chỉ một số Cơ Đốc nhân nói được tiếng lạ mà thôi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trông đợi vào vinh quang tương lai dù ở giữa sự gian khổ của mình và xin hãy giúp chúng con phụ thuộc vào Đức Thánh Linh, Đấng giúp đỡ chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 8-10

Bình Luận:

You may also like