Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Chúng Ta Hãy Hòa Giải Với Đức Chúa Trời

Ngày 09 – Chúng Ta Hãy Hòa Giải Với Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 5:1-11

1 Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 2 Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển nầy, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. 3 Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, 5 và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.

6 Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. 7 Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. 8 Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. 9 Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. 10 Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của Con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào. 11 Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải.

Suy ngẫm và hiểu

Những người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ được Đức Chúa Trời xưng công chính và được hòa giải với Ngài. Ngoài ra, họ còn thấy trước được vinh quang của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ vui mừng trong gian khổ, và có được tính cách đã được chứng minh là không mất hi vọng. Tất cả những điều này có thể có được thông qua tình yêu tuôn đổ bởi Đức Thánh Linh. Tình yêu này được xác nhận khi Đức Chúa Con, Đức Chúa Jêsus, đã chết vì tội lỗi của chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các phước hạnh thuộc linh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Phước hạnh mà chúng ta được hưởng ngay lập tức là sự bình an với Đức Chúa Trời. Phước hạnh liên tục của Đức Chúa Trời là đời sống cho phép chúng ta tấn tới đến với ân điển của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 4:16), vui mừng trong vinh quang sắp đến của Ngài.

C.9-11 Đức Chúa Jêsus đã cho phép chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời. Thật là một điều thực sự vui mừng với thực tế là chúng ta có thể làm hòa với Đức Chúa Trời! Điều này giúp chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thậm chí trong những gian truân của chúng ta. Đúng ra, điều này giúp chúng ta khoe mình trong gian khổ của chúng ta. Có phải chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời hay không? Bạn có đang kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời lớn hơn với thực tại nơi bạn đang có mặt không? Nếu không, một lần nữa, chúng ta hãy trông cậy vào thập tự giá của Đức Chúa Jêsus – điều làm hòa chúng ta với Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

5:2 Ân điển mà chúng ta đang đứng vững nói đến vị trí an toàn của địa vị của người tin (là một phước hạnh của sự xưng công chính), và hi vọng về vinh quang của Đức Chúa Trời nói đến lời hứa rằng các Cơ Đốc nhân sẽ được vinh quang và trọn vẹn vào ngày cuối cùng – một hy vọng đưa đến sự vui mừng.

 5:9 Các Cơ Đốc nhân giờ đây được xưng công chính (công bố được ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời) vì huyết của Đấng Christ, chính huyết Ngài đã tuôn đổ ra trong sự chết của Ngài trên thập tự giá. Do đó, họ có thể chắc chắn rằng họ sẽ được cứu vào ngày phán xét khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp chúng con biết ơn và nhận ra rằng trong gian khổ của chúng con có tình yêu của Ngài, điều chúng con phải dùng để vui mừng ở trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nê-hê-mi 6-9

Bình Luận:

You may also like