Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đức Chúa Jêsus Được Chôn

Ngày 19 – Đức Chúa Jêsus Được Chôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 27:57-66

57 Đến chiều tối, có một người giàu ở thành A-ri-ma- thê, tên là Giô-sép, cũng là môn đồ của Đức Chúa Jêsus, 58 đến với Phi-lát và xin nhận thi thể Đức Chúa Jêsus. Phi-lát ra lệnh giao cho ông. 59 Giô-sép nhận xác và khâm liệm bằng vải gai sạch, 60 rồi đặt trong ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ, rồi đi. 61 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác có mặt tại đó, ngồi đối diện với mộ.

62 Hôm sau, tức là sau ngày Chuẩn Bị, các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si tụ họp lại trước mặt Phi-lát, 63 và nói: “Thưa quan, chúng tôi nhớ tên lừa bịp nầy lúc còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64 Vì vậy, xin quan ra lệnh bảo vệ kỹ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với mọi người rằng ‘Ngài đã từ cõi chết sống lại,’ và sự lừa bịp sau còn tệ hại hơn sự lừa bịp trước.” 65 Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có lính canh, hãy đi canh mộ cẩn thận theo ý các ngươi.” 66 Vậy họ đi niêm phong mộ Ngài và cắt lính canh giữ nghiêm nhặt.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi Đức Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, Giô-sép người A-ri-ma-thê, một người giàu có đã bí mật trở thành môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đã xin phép Phi-lát chôn xác Đức Chúa Jêsus. Giô-sép đã chuẩn bị một ngôi mộ mới cho chính ông, nhưng đã dùng nó để chôn Đức Chúa Jêsus ở đó. Khi đã xong, ông lăn hòn đá lớn ngang lối vào cửa mộ. Có hai Ma-ri đau lòng về sự chết của Đức Chúa Jêsus đã đi theo sự chôn cất của Đức Chúa Jêsus và thấy mộ nơi Ngài được đặt nằm (c.57-61). Trong lúc đó, những người lãnh đạo tôn giáo đã nhớ lại Đức Chúa Jêsus phán Ngài sẽ sống lại, vì thế, họ bảo tổng đốc hãy canh phòng ngôi mộ cho đến ngày thứ ba (c.62-66).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.57-61 Đức Chúa Jêsus đã sinh ra nơi máng lừa và bị chôn trong mộ được chuẩn bị cho người khác. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng tể trị toàn vũ trụ này, nhưng Ngài đã tự hạ mình xuống như một tôi tớ (Phi-líp 2:8). Tuy nhiên, không giống như Đức Chúa Jêsus, chúng ta đang chỉ tìm kiếm để ngồi vào chỗ cao sang, phải không? Chúng ta hãy tìm kiếm sự khiêm nhường của Chúa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.57-60 Giô-sép người A-ri-ma-thê đã tin Chúa, nhưng ông đã che giấu niềm tin của mình vì ông sợ dân Do Thái (Giăng 19:38). Tuy nhiên, vào lúc cuối, ông đã can đảm bước về phía trước và tiến hành việc chôn Đức Chúa Jêsus. Chúng ta có xấu hổ về việc bày tỏ bản thân là những Cơ Đốc nhân trước đám đông không? Hãy can đảm. Chúng ta có thể kinh nghiệm ân điển nhiều hơn khi chúng ta bày tỏ được chúng ta là môn đồ của Chúa.

Tham khảo

27:60 ngôi mộ mới. Một hốc hình chữ nhật được cắt trong khối đá. Vào trong đó qua một lối vào thấp và được chặn bằng một tảng đá có thể được lăn đi lăn lại, chủ yếu là để bảo vệ xác chết khỏi những thú hoang. Việc dùng ngôi mộ của người giàu làm ứng nghiệm Ê-sai 53:9.

27:61 Ma-ri khác (xem 28:1). Rất có thể là mẹ của Giô-sép (Mác 15:40, 47); có lẽ ông chính là “Giô-sép” (Ma-thi-ơ 27: 56, 62). Ngày hôm sau, sau ngày Sắm Sửa là ngày Sa-bát. 27:65-66. lính canh. Đây cũng chính là tốp lính canh của quân đội La-mã được được giao bảo vệ an ninh cho đền thờ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con học cách vâng lời và khiêm nhường giống Chúa, Đấng sinh ra nơi máng lừa và chịu chết.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sử Ký 17 – 19

 

Bình Luận:

You may also like