Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Sự Phản Bội Của Giu-Đa Và Sự Bắt Đức Chúa Jêsus

Ngày 12 – Sự Phản Bội Của Giu-Đa Và Sự Bắt Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 26:47-56

47 Trong lúc Đức Chúa Jêsus còn đang nói, thì Giu- đa, một trong mười hai môn đồ đến với một đám đông cầm gươm và gậy do các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng sai đến. 48 Bấy giờ, kẻ phản Ngài đã cho chúng một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai thì chính là người ấy; hãy bắt lấy.” 49 Giu-đa liền đến gần Đức Chúa Jêsus và nói rằng: “Chào  thầy!” Rồi hôn Ngài. 50 Nhưng  Đức Chúa Jêsus nói với nó rằng: “Nầy bạn, bạn định làm gì thì cứ làm đi!” Rồi chúng đến, tra tay trên Đức Chúa Jêsus và bắt Ngài. 51 Và nầy, một trong những người ở với Đức Chúa Jêsus vung tay rút gươm ra, đánh và chém đứt tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. 52 Đức Chúa Jêsus nói với người ấy rằng: “Hãy nạp gươm vào vỏ! Vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết bởi gươm. 53 Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn thiên sứ hay sao?

54 Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc nầy phải xảy ra như vậy?” 55 Ngay lúc ấy, Đức Chúa Jêsus nói với đám đông rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp vậy? Hằng ngày Ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ, mà các ngươi không bắt Ta. 56 Nhưng mọi điều nầy xảy ra để lời các nhà tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.” Lúc ấy, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài chạy trốn.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus vừa cầu nguyện xong thì Giu-đa, một trong các môn đồ đã dẫn theo một đám đông do các lãnh đạo tôn giáo sai đến, và hôn Đức Chúa Jêsus. Giu-đa đã dùng cái hôn, dấu hiệu của tình bằng hữu và sự kính trọng làm dấu hiệu phản bội Đức Chúa Jêsus. Khi đám đông đã bắt giữ Đức Chúa Jêsus (c.47-50), một trong các môn đồ đã rút gươm ra và chém đứt tai của đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã ngăn cản môn đồ không được dùng gươm nữa, và bảo người đó sự bắt giữ này là theo ý muốn của Đức Chúa Trời và ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh. Rồi tất cả các môn đồ đều chạy trốn (c.51-56).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.51-52 Đức Chúa Jêsus đã không dùng vũ lực hay bạo lực. Khi một trong các môn đồ Ngài đã cố giải cứu Đức Chúa Jêsus bằng việc rút gươm của mình ra, Đức Chúa Jêsus đã quở trách người đó rằng tất cả những ai rút gươm ra thì sẽ bị chết bởi gươm. Đức Chúa Jêsus đã đòi hỏi một đời sống không bạo lực. Làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng theo cách không bạo lực, như Đức Chúa Jêsus đã dạy trong thời đại của chúng ta?

C.53-56a Đức Chúa Jêsus, Đấng Tể Trị vũ trụ, đã không quỳ gối trước những lãnh đạo đầy quyền lực vì Ngài không có lựa chọn nào: thay vì thế, Ngài đã chấp nhận con đường khổ nạn để cứu chúng ta khỏi tội. Chúng ta sẽ báo đáp Đức Chúa Jêsus thế nào vì sự gánh chịu sự nhục nhã và đau khổ cho chúng ta?

Tham khảo

6:47 Ma-thi-ơ nhấn mạnh sự bội bạc của Giu-đa bằng cách đề cập đến ông là một trong mười hai sứ đồ. Một đám đông lớn gồm một đội quân lính La-mã được Phi-lát chỉ định đến đền thờ vì an ninh, những người mang gươm và những người bảo vệ đền thờ Lê-vi và bảo vệ riêng của thầy tế lễ thượng phẩm và Tòa Công Luận (các trưởng lão) mang theo nhiều gậy.

26:50 Bạn được biểu thị bằng từ tiếng Hi Lạp là Hetairos, hàm ý không phải sự gần gũi và sự trìu mến của từ bạn thông thường (philos) mà chỉ có sự quen biết và sự kết giao. Nó được Đức Chúa Jêsus dùng trước đây trong những chuyện ngụ ngôn liên quan đến người đã lợi dụng mối quan hệ có đặc ân.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ cộng đồng của chúng con được trang bị thuộc linh để chúng con có thể dạn dĩ đối mặt với bất kỳ nỗi gian truân nào.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Các Vua 14 – 17

 

Bình Luận:

You may also like