Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đức Tin Của Người Đàn Bà Ca-Na-An

Ngày 03 – Đức Tin Của Người Đàn Bà Ca-Na-An

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 15:21-28

21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus đi vào khu vực thành Ty- rơ và Si-đôn. 22 Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: “Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót con với! Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” 23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi.” 24 Ngài đáp: “Ta được sai đến, chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Y-sơ- ra-ên mà thôi.” 25 Nhưng người phụ nữ nầy đến, quỳ xuống và thưa rằng: “Lạy Chúa, xin giúp đỡ con!” 26 Ngài đáp: “Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải  lẽ.” 27 Người phụ nữ lại thưa:  “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống.” 28 Ngài phán rằng: “Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành!” Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus đến vùng Ty-rơ và Si-đôn, một người đàn bà Ca-na-an đã đến với Ngài. Bà cầu xin Đức Chúa Jêsus chữa lành cho con gái của bà, người bị quỷ ám. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus chủ ý không đáp lại lời bà. Đức Chúa Jêsus thậm chí còn nói với bà, “Không nên lấy bánh của con cái (người Y- sơ-ra-ên) và quăng cho chó (người ngoại)”. Dầu vậy, người đàn bà Ca-na-an không từ bỏ và đáp lại rằng “Chó con ăn những miếng vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Đức Chúa Jêsus khen đức tin lớn của bà và chữa lành cho con gái bà (c.21-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-26 Đức Chúa Jêsus đáp lại một cách lạnh lùng với lời cầu xin của người đàn bà Ca-na-an. Rõ ràng điều này là bởi vì Ngài được sai đến với người Do thái trước tiên. Tuy vậy, khi chúng ta thấy lời cầu xin của người đàn bà cuối cùng đã được đáp lời (c.28), thì chúng ta nhận ra rằng lời đáp lạnh lùng của Đức Chúa Jêsus là một sự thử nghiệm đối với người đàn bà Ca-na-an. Tương tự, có những lần khi Chúa im lặng và trì hoãn lời đáp của Ngài để thử nghiệm chúng ta, và xem chúng ta thực sự khao khát bao nhiêu trong sự cầu xin của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-27 Người đàn bà Ca-na-an bị lờ đi và bị coi thường vì là một người ngoại. Dầu vậy, bà không từ bỏ. Bà đến với Đức Chúa Jêsus với một tấm lòng khao khát nhận được những mẩu ơn của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta có khao khát sốt sắng về ân điển của Chúa hay không?

Tham khảo

15:24 chỉ đến với những chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. Sau này, thông qua các sứ đồ, sứ điệp Phúc Âm là dành cho người ngoại (Công vụ Các sứ đồ 1:8; 22:21; 26:17-18, 23; so sánh Lu-ca 24:47; Giăng 10:16), nhưng tại thời điểm này với mục đích không mở rộng của Đức Chúa Trời, sự tập trung là vào người Do Thái và nhu cầu thuộc linh của họ.

15:26-27 Người Do Thái nhục mạ người ngoại bằng cách gọi họ là chó (ở Pa-lét-tin cổ, có những động vật ăn xác thối hoang dã họ cũng gọi là chó). Nhưng từ ngữ Đức Chúa Jêsus sử dụng ở đây (Hy-lạp: kynarion, “chó con”) gợi ý một từ trìu mến hơn đối với những con vật nuôi. Đức Chúa Jêsus không lăng mạ người đàn bà, nhưng thử thách đức tin của bà.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm ân điển của Ngài, hỡi Chúa, cho đến khi chúng con nhận được quyền năng và sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 14-17

 

Bình Luận:

You may also like