Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Bị Bắt Bớ Vì Đức Chúa Jêsus

Ngày 11 – Bị Bắt Bớ Vì Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 10:16-25

16 Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. 17 Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho Hội đồng Công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. 18 Vì cớ Ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. 19 Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. 20 Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con. 21 Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. 22 Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. 23 Khi người ta bắt bớ các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành kia; vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.

24 Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. 25 Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun, huống chi là người nhà!

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán với các sứ đồ đi ra với thế gian phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Đức Chúa Jêsus tiếp tục phán rằng họ sẽ bị bắt bớ vì đi theo Ngài trong thế giới này (Sa-tan). Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus phán bảo họ đừng sợ bất cứ sự bắt bớ nào và hãy nương dựa nơi Đức Chúa Thánh Linh, Đấng sẽ ở cùng với họ (c. 16-20).

Đức Chúa Jêsus thậm chí phán bảo rằng sẽ có sự bắt bớ giữa những người trong gia đình, nhưng thậm chí khi đó Ngài vẫn phán bảo họ hãy kiên nhẫn và giữ đức tin, để họ có thể nhận được sự cứu chuộc (c. 21-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 17-20 Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ của Ngài về điều họ cần nói trước những kẻ thù nghịch của họ. Vì thế, các môn đồ không có lý do gì để lo lắng về điều họ phải nói khi họ bị bắt bớ hoặc khi họ bị đưa đến trước những kẻ thù nghịch của mình. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta qua Đức Chúa Thánh Linh và phán với chúng ta điều cần phải nói. Chúng ta chỉ cần trông cậy nơi Đức Chúa Thánh Linh với lòng dũng cảm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 24-25 Rõ ràng rằng các môn đồ của Đức Chúa Jêsus phải học cách sống giống như Ngài. Nhưng nhiều Cơ Đốc nhân loại bỏ sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus và chỉ muốn đời sống quyền năng của Ngài. Chúng ta hãy nhìn lại và xem xem liệu ao ước của chúng ta giống Đức Chúa Jêsus có bao gồm cả sự chịu khổ của Ngài nữa hay không.

Tham khảo

10:16 chiên giữa loài muông sói. Đức Chúa Jêsus cảnh báo các môn đồ về sự bắt bớ mà các môn đồ đi truyền giáo sẽ phải trải qua. Khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Rắn là biểu tượng của sự khôn ngoan và sự khôn khéo cách thông minh (Sáng Thế ký 3:1; Thi thiên 58:4-5), trong khi đó chim bồ câu tượng trưng cho sự ngây thơ cách đơn sơ (Ô-sê 7:11).

10:25 Bê-ên-xê-bun (so sánh 12:24, 27) có nghĩa là “chủ nhà” và cũng đề cập đến Sa-tan. Sự buộc tội rằng Đức Chúa Jêsus (thực sự là “Chủ của muôn loài”) là Sa-tan là một sự bất công đáng kinh ngạc; huống chi là, khi đó các môn đồ của chính Đức Chúa Jêsus cũng phải chuẩn bị sẽ bị cáo buộc và vu khống một cách sai trái. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con vượt qua bất cứ khó khăn nào nảy sinh khi chúng con cố gắng đi theo Ngài một cách trọn vẹn, Chúa ôi!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 18-20

Bình Luận:

You may also like