Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đức Chúa Jêsus Phục Hồi Sự Sống Cho Người Chết

Ngày 08 – Đức Chúa Jêsus Phục Hồi Sự Sống Cho Người Chết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 9:18-34

18 Lúc Đức Chúa Jêsus còn đang phán những lời nầy thì có viên quản lý nhà hội đến, quỳ gối nài xin: “Con gái tôi vừa chết! Xin Thầy đến đặt tay trên cháu để cháu được sống.” 19 Đức Chúa Jêsus đứng dậy, cùng các môn đồ đi theo viên quản lý.

20 Bấy giờ, có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm, đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài. 21 Vì bà tự nghĩ rằng: “Nếu chỉ chạm được vào áo Ngài thôi, ta sẽ được lành.” 22 Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy bà thì phán: “Hỡi con, hãy yên tâm! Đức tin của con đã cứu con.” Ngay giờ đó, người phụ nữ nầy được lành bệnh.

23 Đức Chúa Jêsus vào nhà viên quản lý nhà hội, thấy phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào, 24 Ngài bảo: “Hãy lui ra! Bé gái nầy không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ.” Chúng nhạo cười Ngài. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, Ngài bước vào, cầm tay bé gái thì nó liền trỗi dậy. 26 Tin nầy được loan ra khắp vùng đó.

27 Khi Đức Chúa Jêsus rời nơi đó, có hai người mù đi theo Ngài, và kêu xin rằng: “Con Đa-vít ơi, xin đoái thương chúng con!” 28 Sau khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Các con có tin Ta làm được điều các con ao ước không?” Họ đáp: “Thưa Chúa, chúng con tin.” 29 Ngài chạm vào mắt họ và phán: “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy.” 30 Mắt họ liền được sáng. Đức Chúa Jêsus nghiêm giọng bảo họ: “Hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc nầy.” 31 Nhưng họ đi ra và đồn danh Ngài khắp vùng.

32 Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. 33 Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, nói rằng: “Chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Y-sơ-ra-ên.” 34 Tuy nhiên, người Pha-ri-si lại nói: “Ông ta nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ.”

Suy ngẫm và hiểu

Việc chạm vào người chết và giao tiếp với một người phụ nữ bị xuất huyết là bị Luật pháp cấm và bị coi là những việc làm ô uế. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã chạm vào họ với cách nhìn mới của Phúc Âm, hơn là cách nhìn của Luật pháp, và đã chữa lành và làm cho họ được thanh sạch (c. 18-26).

Thêm vào đó, Đức Chúa Jêsus cũng chữa lành người mù và người câm. Việc chữa lành cho họ làm ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si-a trong Cựu ước (Ê-sai 35:5) và minh chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a. Tuy vậy, những người Pha-ri-si bị mù lòa thuộc linh không thể nhận biết được Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a (c. 27-34).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 22 Đức Chúa Jêsus khích lệ người phụ nữ đến với Ngài với một đức tin yếu ớt bằng lời phán “Hãy vững lòng” (Hãy can đảm). Điều này có ý nghĩa đối với người phụ nữ có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động cho mình. Chúa, Đấng đã có lần phán với người bại “Hỡi con, hãy vững lòng”, bây giờ Ngài cũng phán với người phụ nữ khổ sở vì bị xuất huyết, “Hãy vững lòng, con gái Ta”. Lời này mang đến cho chúng ta lòng dũng cảm như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 28-29 Chúng ta sẽ trả lời như thế nào với Chúa, Đấng hỏi chúng ta, “Con có tin Ta làm được việc này hay không?” Chúng ta có nên đáp lại bằng câu nói, “Có, thưa Chúa, con tin” hay không? Nếu bạn không thể nói “Có”, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng ban cho một cách dồi dào, không trách móc,  ban cho một đức tin (Gia-cơ 1:5).

Tham khảo

9:20 sự rong huyết. Sự khốn khổ của bà được nhấn mạnh bởi quãng thời gian của nó (mười hai năm), khiến bà trở nên tuyệt vọng và ở trong tình trạng bị thiếu máu, bị yếu đi. Hơn nữa, sự xuất huyết khiến bà trở nên ô uế theo nghi thức, điều loại bà ra khỏi những mối quan hệ xã hội và tôn giáo.

9:24-26 cầm tay bé gái. Chạm vào một xác chết khiến một người bị ô uế trong bảy ngày (Dân số ký 19:11-21), nhưng Đức Chúa Jêsus đã khiến bé gái sống lại, biến sự ô uế thành sự thanh sạch. Quyền năng của Đức Chúa Jêsus trên sự chết nói trước việc sau này Ngài gọi La-xa-rơ sống lại và sự phục sinh của chính Ngài (Ma-thi-ơ 28:1-10; Giăng 10:17-18; 11:25-26; v.v.).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con được thanh sạch qua ân điển của Ngài mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 8-10

Bình Luận:

You may also like