Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 6:19-34

19 “Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. 20 Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. 21 Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.” 22 “Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng, 23 nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!” 24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. 25 Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? 27 Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? 28 Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy. 30 Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con? 31 Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ 32 Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã phán bảohọ đừng tích trữ của cải ở dưới đất, mà là ở trên trời. Nếu một người thuộc về Nước Thiên Đàng thì mục đích sống không được bận tâm đến sự thịnh vượng của mình ở trên đất, mà quan tâm đếnĐức Chúa Trời (c.19-24).

Đức Chúa Trời biết điều con cái Ngài cần và ban cho tất cả những điều cần thiết một cách dư dật. Vì vậy, những người thuộc về Thiên đàng không cần phải lo lắng về việc ăn gì, mặc gì. Đức Chúa Jêsus phán bảohọ hãy bỏ từ bỏ sự lo lắng của họ và trước hết phải tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài (c. 25-34).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25-32 Đức Chúa Trời là Cha, Đấng biết điều con cái Ngài cần và chu cấp cho họ. Đức Chúa Trời nuôi dưỡng những con chim trên trời và che phủ cho những hoa huệ ngoài đồng cách thành tín. Liệu Ngài có lìa bỏ chúng ta, những người từng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời không? Hoàn toàn không! Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa, Đấng sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24 Chẳng ai có thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền bạc (của cải) cùng một lúc. Những người hướng lòng về tiền bạc không thể tận hiến bản thân họ cho Đức Chúa Trời được. Lòng trung thành của chúng ta đặt ở đâu? Nếu chúng ta dùng của cải của chúng ta cho ý muốn của Đức Chúa Trời thì đó là cách chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu chúng ta tích trữ chúng để dùng cho bản thân chúng ta thì đó là đang phục vụ cho của cải của chúng ta. Ai là Chúa của chúng ta – Đức Chúa Cha hay của cải của chúng ta?

Tham khảo   

6:20 Nhưng hãy tích trữ cho bản thân mình của cải ở trên trời hàm ý rằng bây giờ, người ta thường có sự lựa chọn giữa các hoạt động dẫn đến phần thưởng thuộc về trần gian nhiều hơn (c. 2, 5, 16) và những người tích trữ phần thưởng trên Thiên đàng cho tương lai lớn hơn. Ở chỗ khác trong Phúc Âm, những hậu quả của việc lựa chọn sai lầm được chỉ ra là sự thảm họa đời đời (xem Mác 8:36, Lu-ca 12:20-21)

6:22-23 Con mắt (trong văn học Do Thái tương tự với “tấm lòng”) là một ngọn đèn bày tỏ chất lượng đời sống bên trong của một người. Mắt tốt (nhìn rõ) cho thấy sự tận hiến trung thành với Đức Chúa Trời, trong khi mắt hỏng (thị lực yếu) có nghĩa là sự bại hoại về đạo đức

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống bằng đức tin và từ bỏ tất cả mọi lo lắng của chúng con trước Chúa Cha, Đấng biết mọi nhu cầu của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 5-7

Bình Luận:

You may also like