Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Từ A-Đam Đến Nô-ê

Ngày 09 – Từ A-Đam Đến Nô-ê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 5:1-32

1 Đây là gia phả của A-đam. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài tạo nên loài người giống như Đức Chúa Trời. 2 Ngài sáng tạo người nam và người nữ, ban phước cho họ, và đặt tên là “người” khi Ngài sáng tạo họ. 3 A-đam được một trăm ba mươi tuổi thì sinh một con trai, hình dạng giống như mình và đặt tên là Sết. 4 Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 5 Vậy A-đam sống được chín trăm ba mươi năm, rồi qua đời. 6 Sết được một trăm lẻ năm tuổi thì sinh Ê-nót. 7 Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống được tám trăm lẻ bảy năm, sinh con trai con gái. 8 Vậy Sết sống được chín trăm mười hai năm, rồi qua đời. 9 Ê-nót được chín mươi tuổi thì sinh Kê-nan. 10 Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót còn sống được tám trăm mười lăm năm, sinh con trai con gái. 11 Vậy Ê-nót sống được chín trăm lẻ năm năm, rồi qua đời. 12 Kê-nan được bảy mươi tuổi thì sinh Ma-ha-la-le. 13 Sau khi sinh Ma-ha-la-le, Kê-nan còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sinh con trai con gái. 14 Vậy Kê-nan sống được chín trăm mười năm, rồi qua đời. 15 Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi thì sinh Giê-rệt. 16 Sau khi sinh Giê-rệt, Ma-ha-la-le còn sống được tám trăm ba mươi năm, sinh con trai con gái. 17 Vậy Ma-ha-la-le sống được tám trăm chín mươi lăm năm, rồi qua đời. 18 Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi thì sinh Hê-nóc. 19 Sau khi sinh Hê-nóc, Giê-rệt còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 20 Vậy Giê-rệt sống được chín trăm sáu mươi hai năm, rồi qua đời. 21 Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi thì sinh Mê-tu-sê-la. 22 Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc đồng hành với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái. 23 Vậy Hê-nóc sống ba trăm sáu mươi lăm năm. 24 Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi. 25 Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi thì sinh Lê-méc. 26 Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sinh con trai con gái. 27 Vậy Mê-tu-sê-la sống được chín trăm sáu mươi chín năm, rồi qua đời. 28 Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi thì sinh một trai, 29 đặt tên là Nô-ê, và nói: “Trong công việc của chúng ta, trong nỗi lao khổ nhọc nhằn của tay chúng ta, đứa con nầy sẽ đem lại cho chúng ta niềm an ủi xuất phát từ đất mà Đức Giê-hô-va đã nguyền rủa.” 30 Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sinh con trai con gái. 31 Vậy Lê-méc sống được bảy trăm bảy mươi bảy năm, rồi qua đời. 32 Khi Nô-ê được năm trăm tuổi thì sinh Sem, Cham và Gia-phết.

Suy ngẫm và hiểu

Phân đoạn này chỉ ra gia phổ của A-đam. Gia phổ này đã bắt đầu từ Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và tiếp tục qua A-đam và Sết. Ca-in, con đầu lòng của A-đam đã phạm trọng tội giết A-bên, em trai mình; vì thế ông đã không thể tiếp tục dòng dõi của A-đam (c.1-20).

Những con người thú vị ở giữa dòng dõi của A-đam là Hê-nóc và Lê-méc. Hê-nóc có mối quan hệ sâu sắc với Đức Chúa Trời suốt 300 năm và đã không phải đối diện với sự chết vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Trong khi đó, sau khi Lê-méc sinh Nô-ê, ông nói tiên tri rằng Nô-ê sẽ đem lại sự an ủi. Lời tiên tri này được ứng nghiệm khi Nô-ê đóng tàu và cứu nhân loại trong khi thế giới bị hủy diệt bởi trận lụt (c.21-32).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2  Qua gia phả trong chương 5, Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng Ngài đã làm thành ơn phước của Ngài – “Hãy sinh sôi, nảy nở thật nhiều và làm cho đầy dẫy”. Tội lỗi của loài người đã không ngăn cản được ân điển của Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời để ngày nay chúng ta được sống với đầy dẫy các phước hạnh của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-24 Hê-nóc là người thứ bảy trong dòng dõi đức tin; ông đã sống được 365 tuổi. Hê-nóc đồng hành với Đức Chúa Trời trong thời đầy dẫy những kẻ vô tín (Giu-đe 1:14-16). Ông là một người công chính và sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:5). Bạn có đang tìm kiếm ân điển và đời sống giống Hê-nóc đã có không? Sau đó, hãy đi ngược lại với thế gian mà đa phần mọi người đều tìm cách để có được nhiều tiền, và hãy yêu thương và phục vụ mọi người, những người xứng đáng hơn tiền bạc.

Tham khảo   

5:24  Hê-nóc đi cùng với Đức Chúa Trời, và ông không phải chết vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Động từ tiếng Hê-bơ-rơ “đi cùng” là một dạng đặc biệt truyền tải ý nghĩa của một sự mật  thiết với Đức Chúa Trời. Đáng chú ý, vì mối quan hệ đặc biệt này, Hê-nóc không chết (so sánh với Ê-li, 2 Các Vua 2:1-12)

5:27  Theo những niên đại được đưa ra, có thể kết luận rằng Mê-tu-sê-la đã qua đời vào năm của trận lụt. 5:32  Mặc dù câu này đưa ra dấu vết của việc tiếp tục mẫu gia phả được dùng trong c. 3-31, việc đặt tên cho ba con trai, Sem, Cham và Gia-phết kết thúc danh sách. Một phần cuối tương tự kết thúc gia phả của Sem trong 11: 10-26.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con làm đẹp lòng Ngài và bước đi với Ngài giống như Hê-nóc đã đi, thậm chí cả trong đời sống buồn tẻ hàng ngày của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 27-30

Bình Luận:

You may also like