Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Tôi Sẽ Sợ Ai?

Ngày 30 – Tôi Sẽ Sợ Ai?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 27:1-14

1 Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai? 2 Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi, chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì chúng đều vấp ngã. 3 Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ; Dù giặc giã nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa.

4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài.

5 Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài, giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài, và Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá. 6 Bấy giờ tôi sẽ ngẩng đầu cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi; Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng; Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va.

7 Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con kêu cầu với Ngài: Xin thương xót con và nhậm lời con. 8 Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” thì lòng con thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” 9 Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi con, xin đừng ẩn mặt Chúa với con, chớ xua đuổi đầy tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ của con. Xin chớ lìa con, chớ bỏ con. 10 Khi cha mẹ từ bỏ con thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con.

11 Đức Giê-hô-va ôi! Xin dạy con đường lối của Ngài; Xin dẫn con vào nẻo bằng phẳng vì cớ các kẻ thù con.

12 Chớ phó con cho ý muốn của kẻ thù con, vì chúng tung ra những lời chứng dối và buông lời hung bạo chống lại con. 13 Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống.

14 Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!           

Suy ngẫm

Trước giả Thi thiên không hề sợ hãi một chút nào khi kẻ thù của ông tấn công. Đó là bởi vì ông tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông. Trước giả Thi thiên so sánh Đức Chúa Trời với ánh sáng và đồn lũy và công bố rằng ông được an toàn trong đó (c. 1-3).

Thêm vào đó, trước giả Thi thiên xưng nhận rằng mong ước của ông là ở trong nhà Chúa “tất cả các ngày” của đời sống ông, ở nơi ông sẽ có mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời. Thêm nữa, ông ngợi khen rằng Đức Chúa Trời không chỉ bảo vệ ông khỏi kẻ thù, nhưng cũng khiến ông đắc thắng trước chúng (c. 3-6).

Trước giả Thi thiên biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ ông, nhưng thậm chí như vậy, ông cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ ở cùng ông và dẫn dắt ông trong đường hướng đúng đắn (c. 7-14).

 

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 1, 5, 14  Đức Chúa Trời  là “ánh sáng”, “sự cứu chuộc” và “đồn lũy của cuộc sống”, Đấng bảo vệ dân sự của Ngài khỏi các thế lực tối tăm. Vì thế, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì, nếu chúng ta trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Và, nếu chúng ta có đức tin vào sự hiện diện của Ngài, thì cũng không sao, cho dù những lúc khó khăn xảy ra trước mắt có như thế nào đi nữa. Chúng ta đang ở trong những kiểu thử nghiệm và khó khăn như thế nào? Chỉ cần hãy ngước đầu lên và nhìn lên Chúa, là Đức Chúa Trời!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 4-6  Mong ước của trước giả Thi thiên chỉ là – được đến gần sự hiện diện của Chúa hơn và có một mối quan hệ an ninh với Ngài. Mong ước của ông không chỉ là chiến thắng trong trận chiến của ông, nhưng vì chính mình Đức Chúa Trời. Đó là vì sự bảo vệ và sự chiến thắng chỉ tìm thấy ở trong Ngài. Một mong ước của chúng ta là gì? Liệu nó có phải là giá trị nhất để phải đầu phục cho Chúa hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không sợ hãi những điều xung quanh chúng con, và xin hãy giữ chúng con dũng cảm và mạnh mẽ dưới sự bảo vệ của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 19-20

Bình Luận:

You may also like