Home Tin tức Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Thành Trung – Vĩnh Long

Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Thành Trung – Vĩnh Long

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đã có trên 90 thân hữu cầu nguyện tin Chúa qua 2 chương trình được tổ chức:

Chương trình Thánh nhạc Truyền giảng Giáng sinh 22/12/2013:

Chương trình được Ca đoàn Si-ôn dàn dựng thật công phu. Các bài hát ý nghĩa về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu lần lượt được tôn vinh Chúa: Niềm Vui Giáng Sinh, Mùa Ơn Phước, Thiếu Chỗ Cho Ngài, Mục Đồng Thức Giấc, Điệu Ru Đêm Thánh, Lý Do Ngài Đến đã mang niềm vui Giáng sinh đến với những người tham dự.

Mục sư Trần Tuôi là diễn giả của chương trình, Lời Chúa được rao giảng đề tài Tình Yêu Giáng Sinh dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh (Giăng 3:16) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.

Tạ ơn Chúa sau lời kêu gọi có trên 70 thấn hữu cầu nguyện tin Chúa.

Chương trình Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh 24/12/2013

Hòa chung niềm vui mừng Chúa Giáng sinh nhân mùa Nô-ên 2013, Hội Thánh Thành Trung đã cậy ơn Chúa thực hiện chương trình Thánh nhạc Giáng sinh chủ đề Ơn Phước Cho Trần Gian. Truyền đạo Võ Văn Thương quản nhiệm Hội Thánh rao giảng Lời Chúa qua Kinh Thánh: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” ( Lu-ca 2:14).

Trước khi kết thúc chương trình, đầy tớ Chúa mời gọi thân hữu, tạ ơn Chúa, có 20 thân hữu đáp ứng lời mời gọi bằng lòng cầu nguyện tin Chúa.

Xin độc giả chung lòng tạ ơn Chúa cùng HT Thành Trung, dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cho thân hữu sau khi tin Chúa giữ vững được niềm tin của mính.

Một số hình ảnh: 

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Quang cảnh đêm truyền giảng (đêm 22/12)

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
TĐ Võ Văn Thương cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa (đêm 22/12)

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Ms Trần Tuôi rao giảng Phúc Âm 

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Cầu nguyện tin Chúa

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Cầu nguyện tin Chúa

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Tôn vinh Chúa (đêm 24/12)

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Truyền đạo Võ Văn Thương giảng Lời Chúa

Cầu nguyện tin Chúa
Cầu nguyện tin Chúa

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNH THÀNH TRUNG – VĨNH LONG
Cầu nguyện tin Chúa

Theo Huỳnh Văn Thạch – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like