Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Xin Hãy Tra Xét Và Thử Thách Con

Ngày 29 – Xin Hãy Tra Xét Và Thử Thách Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 26:1-12

1 Lạy Đức Giê-hô-va, xin biện minh cho con,

Vì con đã bước đi trong sự liêm chính;

Con tin cậy Đức Giê-hô-va, không hề nao núng.

2 Đức Giê-hô-va ôi! Xin tra xét và thử thách con,

Dò xét lòng dạ và tâm trí con.

3 Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt con,

Và con luôn đi theo chân lý của Ngài.

4 Con không ngồi chung với kẻ dối trá,

Cũng chẳng giao du với bọn đạo đức giả.

5 Con ghét bọn làm ác,

Chẳng chịu ngồi chung với kẻ gian tà.

6 Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ rửa tay trong sự vô tội,

Và đi vòng quanh bàn thờ của Ngài,

7 Để lớn tiếng tạ ơn

Và thuật lại các công việc lạ lùng của Chúa.

8 Lạy Đức Giê-hô-va, con yêu mến ngôi nhà Ngài ở,

Và nơi vinh quang Ngài ngự.

9 Xin đừng cất linh hồn con đi chung với tội nhân,

Cũng đừng dứt mạng sống con cùng với bọn khát máu.

10 Tay chúng làm chuyện xấu xa,

Tay phải chúng đầy của hối lộ.

11 Còn con, con sẽ bước đi trong sự liêm chính,

Xin cứu chuộc con và thương xót con.

12 Chân con đứng trên đất bằng phẳng;

Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va giữa hội chúng.

Suy ngẫm

Thi thiên 26 được coi là một bài ca do Đa-vít viết khi ông bị vua Sau-lơ rượt đuổi do những sự cáo tội giả mạo. Trước giả Thi thiên công bố sự vô tội của ông và cầu xin Đức Chúa Trời minh chứng cho sự vô tội của ông (c. 1-5).

Để chứng minh sự vô tội của mình, trước giả Thi thiên đến bàn thờ, cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Đối với trước giả Thi thiên, đền thờ không chỉ là nơi thờ phượng, nhưng cũng là tòa án nơi ông có thể được chứng minh là vô tội và cũng là nơi trú ẩn khỏi những kẻ ác. Trước giả Thi thiên hứa sẽ sống đời sống ngợi khen Đức Chúa Trời và đi theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, bởi vì ông tìm kiếm sự bảo vệ và lòng thương xót của Ngài  (c. 6-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 1, 11  Trước giả Thi thiên xưng nhận đức tin của ông dựa vào Đức Chúa Trời không bị rúng động. Ông cầu xin Đức Chúa Trời chứng minh cho sự vô tội của ông. Điều này không có nghĩa là trước giả Thi thiên tuyên bố ông trong sạch không tội lỗi, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể này ông không có gì phải che giấu. Liệu chúng ta đã trải nghiệm thời gian khi dường như tìm kiếm sự giúp đỡ của những người khác là vô dụng hay chưa? Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa và trông cậy vào sự thương xót của Ngài.

C. 12  Trước giả Thi thiên, người sống một đời sống trông cậy chỉ một mình Đức Chúa Trời, xưng nhận rằng ông ông đứng trên mặt đất bằng phẳng (trọn vẹn về đạo đức và trung thực). Và ông hứa sẽ ngợi khen Chúa cùng hội chúng lớn khi ông nhìn vào tương lai. Dẫu rằng ông sống đời sống của mình cách phải lẽ, ông hứa sẽ không thay đổi. Chúng ta có đưa ra được những lời hứa nguyện như thế này, cho dù chúng ta có phải đối diện với những hoàn cảnh như thế nào, hay không?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp đường lối của con tránh khỏi sự ác và đến gần hơn nơi con có thể thờ phượng Ngài, hỡi Chúa.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 17-18

Bình Luận:

You may also like