Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Của Sê-sa, Của Đức Chúa Trời

Ngày 8 – Của Sê-sa, Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ma-thi-ơ 22:15-22

Vấn Đề Đóng Thuế
15 Bấy giờ những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu làm thế nào để gài bẫy lời Đức Giê-su nói. 16 họ sai môn đệ của mình cùng với một số người thuộc đảng Hê-rốt đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, dạy dỗ đường lối Đức Chúa Trời một cách trung thực, không vị nể ai, vì Thầy không thiên vị người nào.

Không nhìn xem bề ngoài, địa vị của con người

17 Xin cho chúng tôi biết: ‘Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Sê-sa Sê-sa: Hoàng Đế La-mã

hay không?’ ”
18 Biết ác ý của họ, Đức Giê-su bảo: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, sao lại thử Ta? 19 Hãy đưa cho Ta xem đồng tiền đóng thuế.” Họ đem cho Ngài một đồng tiền.Đê-na-ri: đồng tiền giá trị một ngày công 20 Ngài hỏi họ: “Hình và hiệu này là của ai?” 21 Chúng trả lời: “Của Sê-sa.” Ngài bèn phán: “Vậy, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời.” 22 Nghe Ngài nói thế, họ rất ngạc nhiên và bỏ đi.

SUY GẪM:
Câu: 17, 21 Qua câu nói “Những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa” Ngài thừa nhận rằng đóng thuế là hợp pháp. Là những Cơ đốc nhân nếu quyền lực thế giới này trừng phạt những sự ác và khuyến khích làm điều tốt thì chúng ta phải tuân theo (Rô-ma 13: 1-7). Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng Chúa có thẩm quyền trọn vẹn trên tất cả mọi quyền lực thế gian. Trả thuế cho Sê-sa là đúng luật pháp nhưng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta nhận biết đức tin chúng ta trong Chúa. Bạn có đang tuân theo tất cả luật pháp nơi bạn đang sống không? Chúng ta hãy nhớ rằng tuân theo luật pháp ở trên đất này cũng giống như tuân theo luật pháp của Chúa.

Câu: 15, 16 Những người Pha-ri-si và người theo đảng Hê-rốt vốn có quan hệ xấu và ghét nhau lại đến cùng nhau đồng một tiếng nói cố gắng hạ bệ Chúa Giê-su. Trong thế gian, kẻ thù ngày hôm nay có thể là bạn hữu trong ngày mai nhưng những kẻ thù của Chúa thì luôn luôn liên kết cùng nhau chống lại Ngài. Không có thể nào bạn vừa là bạn của thế gian lại vừa là bạn của Chúa.

Những người Pha-ri-si che giấu ý định của họ và nịnh bợ Chúa Giê-su. Nếu họ thực sự muốn tôn Chúa Giê-su lên thì họ đã không có ý định giết Ngài hoặc cố gắng gài bẫy hoặc thử Ngài. Chúa Giê-su sẽ xét đoán những điều ở trong lòng họ giống như điều họ đã nói với Ngài. Bạn có mối thông công với Chúa Giê-su như những gì bạn đã công bố không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ xưng nhận duy mình Ngài là Chúa của con và biết rằng Ngài là quan trọng nhất trong cuộc đời của con.

Bình Luận:

You may also like