Home Dưỡng Linh Sự Khác Biệt Giữa Hai Nhà Lãnh Đạo

Sự Khác Biệt Giữa Hai Nhà Lãnh Đạo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có một người phụ nữ đã được mời đến những bữa tiệc của cả hai vị nguyên thủ nầy. Có người sau đó hỏi bà, “Bà biết cả Gladstone và Disraeli. Họ như thế nào?” Bà vừa cười vừa đáp lại, “Họ đều là những người đàm thoại sắc xảo. Sự khác biệt giữa họ là sau khi gặp gỡ Gladstone, tôi nhận ra rằng ông ấy là người đàn ông vĩ đại nhất ở Anh quốc; nhưng sau khi gặp gỡ Disraeli, tôi tự tin rằng mình là người phụ nữ có sức hút và vĩ đại nhất Anh quốc.”

Gặp gỡ những nhà lãnh đạo tốt giúp chúng ta thêm tự tin. Người ta thường ngưỡng trông những ai sáng chói, nhưng họ không đi theo đường lối của những người đó. Ngược lại, họ đi theo những người biết họ và hiểu họ. Trở thành một nhà lãnh đạo không chỉ đơn giản là phải khéo léo. Mà đúng hơn là phải tạo được sự an tâm và loại bỏ được những rào cản giữa người với người.

Bạn đang mong muốn gặp những ai trong năm này…

Anh Vũ dịch từ Học từ trong khô hạn bởi Young Jin Jung

xuatedito2

Trở thành nhà lãnh đạo của Đức Chúa Trời

Difference Between Two Leaders

In the United Kingdom during the Victorian Age, there were two great politicians. William Gladstone was prime minister and he was well known for his extensive knowledge and eloquent speech. Another was Benjamin Disraeli, also a prime minister who made significant political contributions to Parliamentarism. There was a woman who was invited to both of these men’s parties. Someone asked her, “You know Gladstone and Disraeli. What are they like in person?” She replied with a smile, “They are both brilliant conversationalists. The difference between them is that after meeting Gladstone, I realized that he is the most great man in the United Kingdom; but after  meeting Disraeli, I became confident that I’m the most attractive and great woman in the United Kingdom.”

Meeting a good leaders helps us gain confidence. People look up to others who are bright, but they don’t follow their ways. On the other hand, they follow people that acknowledge them and understand them. Being a leader is not solely about being smart. It is more about making peace and eliminating barriers between people.

Learning in the Desert by Young Jin Jung

Bình Luận:

You may also like