Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Sự Thanh Tẩy Thực Sự

Ngày 12 – Sự Thanh Tẩy Thực Sự

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 12: SỰ THANH TẨY THỰC SỰ
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 15:10-20

10 Ngài gọi đám dân đông đến bảo: “Hãy nghe và hiểu: 11 Không phải cái gì ăn vào miệng làm cho người ta ô uế, nhưng cái gì phát xuất từ miệng mới làm ô uế người ta.”
12 Sau đó, các môn đệ Ngài đến trình: “Thầy có biết rằng các người Pha-ri-si mích lòng khi nghe Thầy nói như thế không?”
13 Ngài đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ. 14 Để mặc họ, những kẻ dẫn đường đui mù. Nếu người mù dẫn người mù, thì cả hai sẽ ngã xuống hố.”
15 Phê-rơ thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ngụ ngôn này cho chúng con.”
16 Ngài đáp: “Các con vẫn chưa hiểu sao? 17 Các con không hiểu rằng cái gì vào miệng sẽ xuống bao tử rồi thải ra ngoài sao? 18 Nhưng điều gì miệng nói ra phát xuất từ trong lòng, điều đó mới làm ô uế người ta. 19 Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, phỉ báng. 20 Những điều này mới làm người ta ô uế, nhưng ăn mà không rửa tay không làm người ta ô uế.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?
Câu 10: Đức Chúa Trời muốn dân sự lắng nghe lời Chúa và hiểu được lời Chúa. Động từ “hiểu” đóng vai trò rất quan trọng trong phúc âm Ma-thi-ơ. Đức Chúa Trời muốn dân sự lắng nghe và hiểu lời của vương quốc Đức Chúa Trời và Con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và hiểu nó thì chúng ta mới có thể sống như là con cái của Ngài.
Câu 11,16-20: Ngài xem sự thanh sạch từ bên trong là quan trọng hơn rất nhiều vẻ bề ngoài, là điều mà Chúa Giê-su phơi bày ra là sự giả hình. Người Pha-ri-si đã nghĩ rằng họ được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi vì vẻ trong sạch bề ngoài của họ. Nhưng Chúa Giê-su chỉ ra rằng sự dơ dáy của con người không phải là vấn đề bề ngoài nhưng là vấn đề bề trong. Vì, điều gì không sạch vào miệng thì chỉ ảnh hưởng đến thân thể, nhưng điều gì không sạch ra từ miệng là tội lỗi, làm ô uế con người. Tấm lòng của chúng ta như thế nào?
Câu 13,14: Cây nào mà Đức Chúa Trời không trồng thì phải nhổ cả rễ. Người Pha-ri-si và những học giả tôn giáo thì khăng khăng rằng họ là dân thực sự của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu cảnh báo với họ rằng họ sẽ bị nhổ đi bởi vì họ không thuộc về Đức Chúa Trời. Họ tin rằng họ là những giáo sư hướng dẫn kẻ mù, nhưng họ là những kẻ mù trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Bạn có thể tự tin mà nói rằng “Tôi là nhánh mà Đức Chúa Trời đã trồng”, nhưng liệu tấm lòng của bạn có xa cách Đức Chúa Trời không? Hãy làm hòa lại mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời qua lời mà Ngài ban cho bạn mỗi ngày.
♣ Cầu nguyện: ► Con cầu nguyện để con bỏ đi những truyền thống của con người và con cầu xin Chúa giúp con biết tìm kiếm sự thanh sạch thật sự.

Lòng bạn đã thật sự được thanh tẩy chưa?

(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

Bình Luận:

You may also like