Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Niềm Tin Giả Tạo

Ngày 11 – Niềm Tin Giả Tạo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 11 NIỀM TIN GIẢ TẠO
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 15:1-9

Truyền Thống Cổ
1 Sau đó, những người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Đức Giê-su: 2 “Tại sao môn đệ của Thầy vi phạm truyền thống cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?”
3 Ngài đáp: “Thế tại sao các ông vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đã truyền mà theo truyền thống của các ông? 4 Vì Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Ai mắng nhiếc cha mẹ sẽ bị xử tử.’ 5 Nhưng các ông lại dạy: ‘Ai nói với cha mẹ rằng điều gì con có thể báo hiếu cha mẹ thì con đã dâng cho Chúa, và 6 người ấy không cần báo hiếu cho cha mẹ nữa.’ Như thế các ông đã hủy bỏ Lời dạy của Đức Chúa Trời mà theo truyền thống của các ông. 7 Hỡi những phường đạo đức giả, tiên tri Ê-sai nói rất đúng về các ông:
8 ‘Dân này ngoài miệng tôn kính Ta,
Nhưng lòng xa cách Ta vô cùng.
9 Chúng thờ phượng Ta vô ích
Và dạy dỗ điều luật của loài người.’ ”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?
Tổng quát: Lời của Đức Chúa Trời làm nền tảng của sự thờ phượng thật chứ không phải truyền thống của con người. Người Pha-ri-si và những học giả tôn giáo chuyên nghiệp đã buộc tội các môn đồ của Chúa Giê-xu là đã phá vỡ luật pháp và truyền thống của các trưởng lão, nhưng Chúa Giê-xu đã chỉ ra một vài truyền thống của họ đã thực sự phá bỏ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ví dụ, khi một người nói với cha mẹ của mình rằng “ Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi” (“lễ hiến tế người Do thái dâng cho Đức Chúa Trời”), họ có thể tránh khỏi trách nhiệm về vật chất để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ của họ. Truyền thống này rõ ràng phá vỡ điều răn của Đức Chúa Trời rằng phải hiếu kính cha mẹ của mình (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12; 21:17). Hãy tra xét đời sống đức tin của bạn. Chúng ta có quên đi ý muốn thực sự của Đức Chúa Trời, và thay vì đó chúng ta chúng ta lại bị trói buộc vào với các truyền thống và tục lệ của con người? Hãy sống chân thành trước Đức Chúa Trời, là Đấng mong bạn vâng phục lời Ngài không chỉ bằng môi miệng tuyên xưng thôi.
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 1,2: Khi các thầy tế lễ trong Cựu ước hầu việc Chúa trong chức vụ thánh, thì họ rửa chân và tay theo nghi thức. Người Pha-ri-si đã mở rộng luật pháp này cho tất cả các bữa ăn. Họ cũng đặt uy quyền vào truyền thống được thêm vào sau này như là luật pháp ban đầu. Nếu như ai phá vỡ truyền thống này thì bị coi là phá vỡ luật pháp. Hãy tra xét xem có phần nào trong đời sống đức tin của chúng ta lại dựa trên truyền thống của con người hơn là dựa vào Lời Chúa hay không?
♣ Cầu nguyện: Con cầu nguyện để cho truyền thống của con người không trái với ý muốn của Chúa nhưng con sẽ vâng phục ý muốn của Ngài với trọn cả tấm lòng.

(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)
Bình Luận:

You may also like