Home Dưỡng Linh Mối Mọt Nguy Hiểm Trong Tâm Linh

Mối Mọt Nguy Hiểm Trong Tâm Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chủ nhân các bất động sản ở California rất sợ những con mối mọt. Những côn trùng nhỏ bé háu ăn này thích khí hậu ở đây. Nó vừa đủ khô và ấm áp cho chúng sinh sản. Rất là bất ngờ, những con trùng nầy tìm một lối sơ hở nào đó và ngầm dưới đất để vào, và nếu không được kiểm soát, sẽ có thể xảy đến việc cả tòa nhà lớn bị phá hủy thật sự. Bạn không thể bán một ngôi nhà ở Cali mà thiếu sự kiểm tra mối mọt và phải có giấy tờ theo luật định phô bày kết quả kiểm tra để bảo đảm cho người chủ mới không mua phải một bất động sản bị hư hoại.

Cũng như thế, có một thứ mối mọt nhỏ bé tâm linh chúng cắn gặm phá đi tầng móng thuộc linh và cảm xúc của những Cơ-đốc nhân ngày nay. Bạn không thể thấy chúng từ bên ngoài. Nhưng chúng rất bận rộn tham gia vào công việc huỷ hoại. Giống y như loại mối, tại đây biểu tượng côn trùng đó được gọi là “mặc cảm tội-lỗi” đang ngấu nghiến từng miếng một đề ngoạm đi sức mạnh bên trong cùng sinh động của đời sống họ. Cái đích chính của nó là sự bình-an người ta, và sự ngon miệng nó thuộc loại háu đói. Nếu không được kiểm soát, nó sẽ ăn cho tới khi tất cả lòng bình-an, sức mạnh nội tâm, và niềm sinh động đều không còn. Loại mối mọt mặc cảm tội lỗi này tìm lối vào đời sống của người ta bằng hai cách.

Thứ nhất, nó tìm nẻo vào qua phần tội lỗi che dấu. Để đánh bại nó, để duy trì lòng bình-an, và để giữ vững mối tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta phải xưng ra bất cứ sự bất tuân nào ngay khi được Đức Thánh-linh bày tỏ cho mình. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

Thứ hai, loại côn trùng của mặc cảm có tội nầy tìm lối vào trong những con người đã không thể tin rằng, một khi tội lỗi đã xưng ra và được hủy bỏ là chúng thật sự được tha thứ. Điều này có vẻ quá tốt đẹp, quá dễ dàng. Họ cảm thấy cần phải đeo theo cái mặc cảm này để chuộc lấy các tội lỗi của họ. Này, như thế có vẻ tốt nhưng không dễ dàng. Đã tốn phí cho đức Giê-su cuộc đời Ngài để cung cấp sự cứu chuộc cho chúng ta. Sẽ làm vinh danh Chúa khi chúng ta tin cậy lời Ngài và thuận theo sự hi sinh vĩ đại mà Ngài đã thực hiện vì chúng ta. Nhưng sẽ làm sỉ nhục Chúa, khi chúng ta hành động như thể chúng ta cần phải cho thêm vào sự hi sinh của Chúa và cố gắng để chuộc cho tội lỗi của riêng mình.

Đừng để cho những mối mọt của tội lỗi quá khứ hủy hoại sự bình-an của bạn. Hãy xưng ra những tội lỗi biết được, rồi bước đi trong đức-tin và chiến thắng như Cứu Chúa mong muốn và đã trả sạch cho chúng ta với huyết của chính Ngài.

Bill Bright (dch)

buonkho1

Đừng để tâm linh bạn buồn khổ và bất an triền miên vì mặc cảm tội lỗi. (Ảnh minh họa)

Do You Have Termites?

So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus (Romans 8:1, NLT).

Real estate owners in California have a fear of termites. These hungry little insects love the climate. It’s just dry enough and just warm enough for them to flourish. Totally unsuspected, these pests find a vulnerable, subterranean entry and, if unchecked, will virtually destroy a building. You cannot sell a home in California without having a termite inspection and making a legal disclosure of the results  to ensure that the new owner is not purchasing damaged real estate.

Likewise, there is a tiny spiritual termite gnawing away at the spiritual and emotional foundation of many Christians today. You cannot see him from the outside. But he is busily engaged in destruction.  Just like the literal termite, this symbolic pest, called “guilt,” is devouring bite by bite, chomping away at the inner-strength and vitality of their lives. His primary target is one’s peace, and his appetite is voracious. Unless checked, he will eat away until all of one’s peace, inner-strength and vitality are gone. This devouring termite of guilt finds entry into a person’s life in two ways.

First, he finds entry through unconfessed sin. To defeat him, to maintain our peace, and to remain in fellowship with God, we must confess any disobedience as soon as the Holy Spirit reveals it to us. “If we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from every wrong” (1 John 1:9, NLT). This wonderful promise from God’s mercy is available to us 24/7.

Second, this pest of guilt finds entry in many people who just cannot believe that once sin is confessed and forsaken, they are truly forgiven. It sounds too good, too easy. They feel they need to carry the guilt to atone for their sins. Well, it is good, but it is not easy. It cost Jesus His life to provide this for us. It honors Him when we believe His word and appropriate the great sacrifice He made for us, but it dishonors Him when we act as though we must add to His sacrifice and try to atone for our own sins.

Do not let the termite of past sin destroy your peace. Confess any known sin, then walk in the faith and victory that our Lord desires for us, and paid for with His own blood.

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like