Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Chúa Giê-su Và Bê-ên-xê-bun

Ngày 31 – Chúa Giê-su Và Bê-ên-xê-bun

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 31       CHÚA GIÊ-SU VÀ BÊ-ÊN-XÊ-BUN

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 12:22-30

Đức Giê-su Và Quỷ Bê-ên-xê-bun
22 Thế rồi, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa cho người ấy thấy và nói được. 23 Cả đám đông kinh ngạc nói rằng: “Đây có phải là con vua Đa-vít không?”24 Nhưng các người Pha-ri-si nghe thế lại nói: “Người này không thể nào đuổi quỷ nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun, thủ lĩnh loài quỷ.”25 Ngài biết ý tưởng họ, nên phán: “Nước nào tự chia rẽ sẽ bị hủy diệt. Thành nào hay nhà nào chia rẽ cũng không thể đứng vững. 26 Nếu Sa-tan trừ Sa-tan, chúng nó chia rẽ lẫn nhau, làm thế nào nước nó đứng vững được? 27 Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun đuổi quỷ, thì con cái các ông nhờ ai để đuổi quỷ? Vì thế, chúng sẽ là người đoán xét các ông. 28 Nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời đuổi quỷ, thì Nước Đức Chúa Trời đã đến cùng các ông.
29 Hoặc là làm sao vào nhà một người mạnh để cướp của, mà trước hết lại không trói người mạnh ấy rồi mới cướp?30 Ai không thuận với Ta là nghịch với Ta, ai không hợp với Ta sẽ bị tan ra.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 22, 28 Chúa Giê-su bắt đầu cai trị vương quốc Đức Chúa Trời qua việc chữa lành người bị quỷ ám là người mù và câm, và qua việc nhờ Đức Thánh Linh đuổi quỷ. Khi một người bị quỷ ám, người ấy sẽ ở dưới đủ loại ảnh hưởng tà ác. Song nếu người ấy tiếp nhận Chúa Giê-su và có Lời Ngài thì sẽ kinh nghiệm được sự sống chữa lành và hồi phục. Đời sống chúng ta có bày tỏ Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta và Lời Đức Chúa Trời cai trị trong chúng ta không?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 22 Người theo Chúa Giê-su phải có lòng quan tâm đến người yếu đuối giống như Chúa Giê-su thương xót kẻ đau yếu bệnh tật. Sự quan tâm của chúng ta đến người khác phải dẫn họ đến với Chúa Giê-su và kinh nghiệm quyền phép cùng sự chữa lành của vương quốc Đức Chúa Trời. Ai đang cần sự giúp đỡ của bạn? Hãy để ý xem!

Câu 23,24 Rất nhiều nhiều bị kinh ngạc bởi các phép lạ của Chúa Giê-su và đặt câu hỏi liệu Ngài có phải là Đấng Mê-si được nói đến trong Cựu Ước. Phản ứng với điều này, những người Pha-ri-si kết án Chúa Giê-su đã làm phép lạ bởi quyền phép của Bê-ên-xê-bun. Người ta không tin Chúa Giê-su là bởi họ không có một hiểu biết đúng đắn và lòng tin cậy nơi Ngài. Chúng ta hiểu Lời của Chúa Giê-su như thế nào? Liệu những hiểu biết của chúng ta về Chúa Giê-su đã đủ để chúng ta đặt xuống cuộc đời mình dưới Quyền Tối Thượng của Ngài?

Cầu nguyện: Xin để cộng đồng chúng con được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Đấng kiểm soát trên quyền lực kẻ thù.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like