Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Chúa Giê-su Là Chúa Ngày Sa-bát

Ngày 29 – Chúa Giê-su Là Chúa Ngày Sa-bát

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 29       CHÚA GIÊ-SU LÀ CHÚA NGÀY SA-BÁT

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 12:1-14

Ngắt Bông Lúa Vào Ngày Sa-bát

1 Lúc ấy Đức Giê-su đi ngang qua một đồng lúa, vào ngày Sa-bát, các môn đệ Ngài đói, nên ngắt bông lúa ăn.
2 Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: “Coi kìa! Môn đệ của Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát.”Nhưng Ngài đáp: “Các ông chưa đọc về việc làm của Đa-vít và những người theo ông khi họ bị đói sao? 4 Thế nào Đa-vít đã vào nhà thờ Đức Chúa Trời và ăn bánh trưng bày trên bàn thờ, mặc dầu ông và những người theo ông không được phép ăn, mà chỉ có các thầy tế lễ mới được phép ăn? 5 Hay là các ông chưa đọc trong Kinh Luật rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ vi phạm luật ngày Sa-bát trong đền thờ nhưng vẫn vô tội sao? 6 Ta cho các ông biết: Đấng cao trọng hơn cả đền thờ đang ở đây. 7 Nếu các ông hiểu ý nghĩa của lời dạy: ‘Ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễ!’ thì các ông đã không lên án người vô tội. 8 Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”

Người Bị Liệt Tay
9 Từ đó Ngài đi vào một hội đường của người Do Thái.

10 Ở đó có một người bị liệt bàn tay. Một số người hỏi Đức Giê-su để tìm dịp tố cáo Ngài: “Người ta được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?”11 Ngài đáp: “Ai trong vòng các ông có một con chiên bị sụp hố trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên sao? 12 Người còn quý hơn chiên biết bao! Thế thì người ta có quyền làm điều lành trong ngày Sa-bát.”13 Rồi Ngài phán cùng người ấy: “Hãy đưa tay ra!” Người ấy đưa tay ra, thì tay liệt được lành lặn như tay kia. 14 Tuy nhiên, những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu giết Ngài.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo: 1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-6, 8 Chúa Giê-su là Chủ của ngày Sa-bát và Ngài cao trọng hơn Đa-vít cùng đền thờ. Đa-vít và những người theo ông đã ăn bánh thánh trong nhà của Đức Chúa Trời mà không bị phạm luật; và những thầy tế lễ dâng của lễ trong đền thờ bất kể là ngày Sa-bát hay không. Vậy Chúa Giê-su có thể hoặc không thể làm gì khi Ngài là Đấng cao trọng hơn Đa-vít và đền thờ? Điều quan trọng đối với chúng ta là những người tin vào Chúa Giê-su, là không phải điều gì chúng ta được làm hay không được làm trong ngày Sa-bát, nhưng là chúng ta có vâng lời Chúa Giê-su là Chủ của ngày Sa-bát và tận hưởng sự yên nghỉ trong Ngài hay không.

Câu 7, 11-13 Chúa Giê-su muốn sự thương xót, không phải của lễ. Mục đích của ngày Sa-bát là để dân sự của Đức Chúa Trời được kinh nghiệm sự thương xót của Ngài. Song, những người Pha-ri-si chất thêm gánh nặng lên mọi người chỉ để giữ luật ngày Sa-bát (23:4). Họ cần được bày tỏ tinh thần đúng đắn của Luật pháp, là tình yêu và sự thương xót, nhưng họ che đậy ơn xót thương của Đức Chúa Trời vì lòng nhiệt thành không đúng đắn với Luật pháp. Hãy tự kiểm bản thân xem liệu chúng ta có giúp đỡ anh em, chị em và những người lân cận kinh nghiệm được ơn thương xót của Đức Chúa Trời hay không.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin để những cho những người đau khổ đến cùng Ngài và tận hưởng sự yên nghỉ thật.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like