Ban Đêm

704

Trong tác phẩm Night cực kỳ hấp dẫn và gây chấn động, Elie Weisel mô tả những kinh nghiệm niên thiếu của mình như một trong vô số nạn nhân của cuộc Tàn sát Người Do Thái. Bị tách khỏi quê hương và xa cách mọi người trong gia đình ngoại trừ cha mình (người chết trong trại tử thần), Weisel sống khốn khổ trong đêm tối của linh hồn mà ít người có kinh nghiệm. Điều này đã thách thức quan điểm cùng niềm tin của anh về Đức Chúa Trời. Sự ngây thơ cùng đức tin của anh trở thành tế lễ trên bàn thờ gian ác của con người và trong bóng tối của tội lỗi.
Đa-vít kinh nghiệm đêm tối riêng của linh hồn mình, mà nhiều học giả cho đó là động cơ khiến ông viết Thi Thiên 42. Bị quấy rầy và săn đuổi, có thể do bị Áp-sa-lôm, đứa con trai phản loạn rượt đuổi (2 Sa-mu-ên 16-18), Đa-vít nói lên nỗi đau cùng sợ hãi có thể cảm nhận trong đêm cô đơn. Đó là nơi bóng tối vây kín chúng ta và buộc chúng ta nghĩ tới nỗi khắc khoải trong lòng mình rồi hỏi Chúa nhiều câu hóc búa. Tác giả Thi Thiên than thở về việc Đức Chúa Trời dường như vắng mặt, thế nhưng ngay tại đó ông tìm được một bài ca trong đêm (c.8) mang lại bình an và tin tưởng trước bao khốn khó đang chờ ông.
Khi chiến đấu trong đêm, chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong bóng tối. Chúng ta có thể đồng thanh với tác giả Thi Thiên nói, “Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa, Ngài là sự cứu giúp của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta” (c. 11).

Khi trời đủ tối, con người thấy sao trời. Emerson

Bill Crowder

dem khuya

Bóng đêm cuộc đời trong đức tin không phải là điều tệ hại nhất…


 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Night

The Lord will command His lovingkindness in the daytime, and in the night His song shall be with me – a prayer to the God of my life. Psalm 42:8

In his riveting and unsettling book Night, Elie Weisel describes his boyhood experiences as one of the countless victims of the Holocaust. Ripped from his home and separated from everyone in his family except his father (who would die in the death camps), Weisel suffered a dark night of the soul such as few will experience. It challenged his views and beliefs about God. His innocence and faith became sacrifices on the altar of man’s evil and sin’s darkness.
David experienced his own dark night of the soul, which many scholars believe motivated his writing of Psalm 42. Harried and hounded, probably as he was pursued by his rebellious son Absalom (2 Sam. 1618), David echoed the pain and fear that can be felt in the isolation of night. It’s the place where darkness grips us and forces us to consider the anguish of our heart and ask hard questions of God. The psalmist lamented God’s seeming absence, yet in it all he found a night song (v.8) that gave him peace and confidence for the difficulties ahead.
When we struggle in the night, we can be confident that God is at work in the darkness. We can say with the psalmist, “Hope in God; for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God” (v.11).

When it is dark enough, men see the stars. Emerson

Bill Crowder

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận: