Home Dưỡng Linh Trong Danh Chúa Giêxu

Trong Danh Chúa Giêxu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nếu quý vị thực sự muốn kinh nghiệm quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh, thì có lẽ điều quan trọng nhất tôi muốn nói với quý vị đó là: hãy đặt niềm tin của mình vào quyền năng, sự khôn ngoan, lòng thương xót của Đấng Christ; chứ không phải vào sự tốt lành và tín ngưỡng của mình. Quyền năng của những phép lạ không đến từ sự tốt lành của chúng ta, nhưng được mua bởi huyết của Chiên con. Sau khi ghi lại việc Chúa Giêxu đã chữa lành những người bệnh tại Ca-bê-na-um, Mathiơ nói: “Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.” Mathiơ đã trích dẫn điều nầy từ Êsai 53:4. Phân đoạn Kinh Thánh kinh điển trong Cựu Ước nầy đã báo trước sự chết của Chúa Giêxu trên thập giá thế cho tội nhân. Mathiơ dạy chúng ta rằng quyền năng của sự chữa lành chỉ có thể được tìm thấy tại một nơi duy nhất, đó là thập tự giá của Đấng Christ.

hebrews 1

Hãy luôn luôn nhớ rằng Chúa Giê-xu đã cứu rỗi bạn

Đừng bao giờ cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành cho một ai đó vì người đó xứng đáng nhận được sự chữa lành. Không ai được chữa lành vì xứng đáng cả. Chúng ta chỉ có thể được chữa lành bởi lòng thương xót của con một Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Ngài cho chúng ta. Đừng bao giờ lầm lẫn khi suy nghĩ rằng khi quý vị cầu nguyện cho một ai đó thì chính lòng tốt và sức mạnh của sự thánh khiết của quý vị đã mang đến sự chữa lành cho người đó. Hãy đặt niềm tin nơi Đấng Christ chứ không phải nơi sự tốt lành của chính mình hay của người được cầu nguyện.

Anh Vũ dịch từ Kinh ngạc bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Jack Deere

 

 

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like