Browsing: Danh Giê-xu

Dưỡng Linh
0

hebrews 2Hoithanh.com – Ngày nay, khi những dịch bệnh ngày càng nhiều và càng lan rộng, con người đang xoay hướng về Đức Chúa Trời và cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng xin quý vị hãy cùng tôi dành một ít thời gian suy xét lại xem chúng ta đã thực sự có một thái độ đúng đắn khi cầu nguyện hay chưa?