Sức Mạnh Bị Bỏ Quên

1027

Đaniên được đức vua coi trọng vì ông đã cầu nguyện. Nhờ áo giáp cầu nguyện ba người trai trẻ Hê-bơ-rơ đi qua ngọn lửa hực mà không hề hấn gì. Êli bằng chìa khóa cầu nguyện đã khóa trời lại và ngăn mưa trong ba năm, và với cùng một chìa khóa đó ông đã mở trời ra để đem mưa xuống. Cũng bởi chìa khóa cầu nguyện đó ông đã gọi lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ trên bàn thờ. Sức mạnh của sự cầu nguyện một lần nữa được thể hiện trong trường hợp của Phao-lô và Sila, khi cửa tù được mở ra. Sức mạnh của sự cầu nguyện được cảm nhận khi John Livingstone giảng và có 500 người cải đạo; khi Jonathan Edwards giảng một cách lúng túng với bài soạn trong tay, vậy mà hội chúng bên dưới phải tì lưng vào ghế vì kinh sợ; đó là bởi vì có một ban cầu nguyện đã cầu nguyện từ cả đêm trước cho đến hết giờ nhóm. Khi George Muller nhận được 6.000.000 USD để giúp đỡ trẻ mồ côi, đó chính là biểu hiện sức mạnh của sự cầu nguyện.

pray child

Kinh thánh dạy Đức Chúa Trời ưa thích và lắng nghe mỗi khi chúng ta cầu nguyện

Cầu nguyện là sức mạnh lớn lao nhất mà chúng ta có trên thế giới nầy. Nhưng thật đáng tiếc sức mạnh đó lại ít được sử dụng nhất. Khi cầu nguyện, chúng ta được kết nối mình với quyền năng vô hạn đang xoay vần vũ trụ nầy. Đức Chúa Trời dành sẵn cho mỗi chúng ta quyền năng mạnh mẽ và toàn hảo nhất, vậy đừng bỏ quên!

* Chương Trình Cầu Nguyện Cho Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh Sẽ Diễn Ra Vào Ngày 1-2/12

Anh Vũ dịch từ Kinh Thánh và cầu nguyện, Robert G.Lee

Bình Luận: