Browsing: cầu nguyện truyền giảng 2012

Dưỡng Linh
0

pray2HoiThanh.Com – Khi Môise cầu nguyện, Y-sơ-ra-ên được thắng thế; những chiến thắng thuộc linh lớn lao vẫn đang ngày càng nhiều hơn khi Cơ đốc nhân ngày nay cầu nguyện.