Home Dưỡng Linh Những Câu Hỏi Không Cần Câu Trả Lời

Những Câu Hỏi Không Cần Câu Trả Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bạn có nghĩ mình khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên cơ thể bạn, khi tự tìm cách để sống khỏe mạnh?

Bạn có nghĩ mình khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến bạn sinh ra vào một thời gian và không gian thích hợp, với bố mẹ phù hợp và sắp xếp cho bạn từng trải những kinh nghiệm sống khác với bất cứ người nào khác; khi tự lên kế hoạch và định ra mục đích cho cuộc đời mình?

Bạn có nghĩ mình khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra mọi tài nguyên thiên nhiên và tất cả những thứ thật sự có giá trị trên trái đất này; khi tự tìm cách quản lí tài chính và của cải?

Bạn có nghĩ mình khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, Đấng thiết lập xã hội loài người; khi tự tìm cách giữ gìn và xây dựng các mối quan hệ?

peter-and-john-burnand-thumb

Bươn theo thành công và cứu cánh cuộc đời bằng sức riêng của bạn hay sức Chúa toàn năng?

Ai lại thiếu khôn ngoan đến mức cho rằng mình thông thái hơn Đấng tạo hóa, Vua uy quyền của cả vũ trụ nầy? Thật là buồn cười khi ai đó lại dám ngạo mạn nói với Đức Chúa Trời rằng: “Con biết nhiều điều hơn Chúa. Con hiểu rõ vấn đề hơn Ngài. Con có ý này hay hơn Chúa.”

Được làm con của Đức Chúa Trời, bạn đừng bao giờ cố làm điều gì bằng sức riêng của mình nhé!

Charles F.Stanley, Bước đi khôn ngoan – những hướng dẫn thực tế cho cuộc đời

Anh Vũ – HoiThanh.Com

Bình Luận:

You may also like