Browsing: khôn ngoan trong Chúa

Dưỡng Linh
0

SucRiengHaySucChuaHoiThanh.Com – Trên đời này càng ngày càng có nhiều con người tự cho mình là khôn ngoan và dường như không cần gì đến Chúa…

Tôi xin được hỏi bạn…

Bạn có nghĩ mình khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời – Đấng tạo hóa, khi tự mình tìm kiếm thành công trong cuộc sống này?