5 Lời Cầu Nguyện Quyền Năng Để Bắt Đầu Buổi Sáng

Trong cuộc sống, mỗi khi vội vã, bị phân tâm hoặc đang phải nhanh chóng chạy cho kịp giờ, chúng ta thường quên cầu...

10 Câu Kinh Thánh Về Sợ Hãi Và Lo Lắng Nhắc Nhở Chúng Ta...

Nỗi sợ. Một trong những vũ khí phổ biến nhất của kẻ thù được sử dụng để chống lại chúng ta. Lo lắng, bất...

Hãy Nhờ Cậy Chúa Trong Mọi Sự

Mỗi ngày chúng ta sống giữa vô vàn những quyết định và lựa chọn; có khi là rất quan trọng, hoặc có khi chỉ...

Cầu Nguyện Cho Tài Chính, Công Việc Và Sự Kêu Gọi

“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng...

Cầu Nguyện Cho Hôn Nhân Của Con Cái Mình Hoặc Của Chính Mình

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như...

Ngày 11: Cầu Nguyện Cho Sức Khoẻ Của Con

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn các con mình có sức khỏe khỏe mạnh, không đau yếu và nhanh chóng được phục...

Ngày 30 – Việc Kiểm Tra Dân Số Của Đa-Vít Và Bệnh Dịch Từ...

Để kỷ luật Đa-vít, người đã kiêu ngạo, Đức Chúa Trời ra lệnh cho Đa-vít tiến hành một cuộc kiểm tra dân số. Đa-vít...

Cầu Nguyện Cho Gia Đình

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyền xin sự...

Ngày 31 – Hãy Vác Thập Tự Giá Của Mình

Sau khi Phi-e-rơ xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng Ngài sẽ bị...

Cầu Nguyện Mỗi Khi Gặp Áp Lực Và Căng Thẳng

Trong cuộc sống này, bất kể chúng ta là ai, cũng đều phải vật lộn với áp lực từ nhiều phía. Nhưng những áp...