Browsing: thực sự

0

Hoithanh.com – Chương 11 giải thích cụ thể đời sống có đức tin thực sự là gì và giới thiệu “đức tin” thông qua những đáp ứng của những người tiếp tục lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

0

Hoithanh.com – Chương 11 giải thích cụ thể đời sống có đức tin thực sự là gì và giới thiệu “đức tin” thông qua những đáp ứng của những người tiếp tục lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Khi Nê-bu-cát-nết-sa tại đỉnh cao quyền lực của mình, ông ta lại chiêm bao thấy một giấc mơ đáng sợ khác. Và cũng giống như lần đầu, Đa-ni-ên, người của Đức Chúa Trời, đã giải nghĩa giấc chiêm bao cho ông ta.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus lên án những người không đáp ứng đối với chức vụ của Ngài và chỉ tìm kiếm những phép lạ. Ngài công bố rằng chỉ những người nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mới là gia đình thực sự của Ngài.

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng ngày nọ có một con ruồi, một con lừa, và một con rùa già gặp gỡ nhau và chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm sống của mình.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Ê-sai công bố rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ xảy ra ở Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng đến với người ngoại nữa. Ông phát triển cụ thể hơn về sự cứu chuộc mà những dân ngoại sẽ nhận được.