Đức Chúa Trời Muốn Bạn Tự Do Về Tài Chính

Vào tháng Bảy 1903, một thanh niên dọn đến Chicago với ý định tạo lập một gia tài.  Với chỉ một vài năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các sản phẩm sữa, anh quyết định đưa lý thuyết làm phó-mát của mình vào hoạt động.

Đánh Bại Cám Dỗ

Có thể đôi lúc bạn cảm thấy rằng sự cám dỗ quá mạnh đối với bạn, nhưng đó là lời dối trá của Satan.  Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài đã không để cho cám dỗ đến với bạn nhiều hơn điều Ngài đã đặt để trong bạn nhằm đối phó với nó.  Ngài sẽ không cho phép bất cứ sự cám dỗ nào đến với bạn mà bạn không thể vượt qua được.  Tuy nhiên, bạn cũng phải làm phần việc của mình bằng cách rèn luyện bốn điều mà Kinh Thánh dạy để đối đầu với cám dỗ.

Hai Phương Diện Then Chốt Của Sự Tỉnh Thức

Việc thức tỉnh phải bắt đầu trong chính đời sống bạn.  Có hai điều mà không ai khác có thể làm thay cho bạn:  “1)  Phải có đức tin, và 2)  Khao khát Đức Chúa Trời.  Những chỉ dẫn đơn giản nầy sẽ dẫn đến một kinh nghiệm của một đời sống Cơ-Đốc đắc thắng.  Lời Chúa dạy rằng người nào có hai điều ấy cuối cùng sẽ nhận lãnh phần thưởng của mình.

Đức Chúa Trời Biết Mọi Sự Bạn Đối Diện

Khi chúng ta đương đầu với những thách thức hoặc những khó khăn, việc Đức Chúa Trời biết mọi sự thật là điều an ủi.

Đức Chúa Trời Ở Với Bạn Trong Mọi Khủng Hoảng

HoiThanh.com - Bạn đang đối diện với những khủng hoảng nào? Thất nghiệp, những vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, sự đổ vỡ trong hôn nhân, con cái nổi loạn ở tuổi thiếu niên, sự chối bỏ của những người đã từng yêu quí bạn? Đức Chúa Trời vẫn đi với chúng ta và biết cách giải quyết các nan đề của chúng ta. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta cầu xin Ngài và sẵn sàng làm mọi điều theo đường lối Ngài và đúng thời điểm của Ngài.

Đức Chúa Trời Không Tạo Những Nan Đề

HoiThanh.Com - Nếu như có một điều gì đó không ổn trong đời sống Cơ đốc nhân chúng ta, thì chúng ta thường vội đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho cả Đức Chúa Trời.    

 

Chức Thầy Tế Lễ Của Mỗi Tín Hữu

Hầu như mọi người đều biết rằng mình có tội với với một Đấng mà họ sẽ phải diện kiến và tường trình về cuộc đời mình.  Nhưng họ không cho rằng mình có thể đến gần Ngài.  Đối với họ, chỉ có thầy tế lễ, thầy phù thủy hay là thầy mo mới có thể liên kết họ với một Đức Chúa Trời không ai tiếp cận được. Nhưng sự thật là gì?

Thỏa Lòng Trong Chúa

Tôi đã khám phá được rằng những cá nhân có thu nhập khiêm tốn biết yêu mến Đức Chúa Trời thường kinh nghiệm được sự thõa lòng nhất.

Gương Truyền Giáo Của Hội Thánh Nam Hàn

Trong hàng ngũ Tin Lành thế giới thì tín hữu Tin Lành Nam Hàn là những người hăng say truyền giáo nhất. Các nhà thờ Tin Lành tại Nam Hàn ngày nay chuyên biệt truyền giáo cho những nước mà đa số dân cư là người theo Hồi giáo hoặc là vùng châu Á hay vùng Cận Đông.

Hãy giúp đỡ mọi người khi họ cần

Mỗi thành viên của Hội thánh đều vô cùng quan trọng. Thành viện của Hội thánh không chỉ là cái “ốc” trong một bánh xe và họ tồn tại không chỉ để hoàn thành những khải tượng thuộc linh. Đức Chúa Trời thực sự yêu thương và mong muốn giúp đỡ mọi thành viên của Hội thánh, trong mọi lĩnh vực.