Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Hãy Quay Trở Lại Với Đấng Toàn Năng

Ngày 06 – Hãy Quay Trở Lại Với Đấng Toàn Năng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 22:21-30

21 Vậy, hãy quy phục Đức Chúa Trời và hòa thuận với Ngài, thì phước hạnh sẽ giáng trên anh. 22 Hãy tiếp nhận luật pháp từ miệng Ngài,ghi tạc lời Ngài vào lòng anh. 23 Nếu quay về với Đấng Toàn Năng, anh sẽ được phục hồi.Nếu anh loại bỏ gian ác khỏi trại mình, 24ném vàng vào bụi đất, và quăng vàng Ô-phia xuống đá cuội trong lòng khe, 25 thì Đấng Toàn Năng sẽ là vàng, là bạc quý cho anh. 26 Bấy giờ anh sẽ hân hoan trong Đấng Toàn Năng, và ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời. 27 Anh sẽ cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ lắng nghe anh; và anh sẽ làm trọn lời nguyện ước của mình. 28 Anh quyết định việc gì, việc ấy sẽ thành tựu; anh sáng soi chiếu đường lối anh. 29 Khi chúng bị sỉ nhục, anh sẽ nói: ‘Tại chúng kiêu ngạo!’ Vì Đức Chúa Trời cứu vớt người khiêm nhường. 30 Ngài sẽ giải cứu cả những người có tội; cho nên anh sẽ được giải cứu nhờ đôi tay thanh sạch của mình.”

Suy ngẫm và hiểu

Ê-li-pha một lần nữa lại bảo Gióp ăn năn. Ông ta nói rằng nếu Gióp ăn năn và đầu phục Đức Chúa Trời, thì sự đau đớn sẽ chấm dứt và phước  hạnh sẽ đến (c.21-24). Ê-li-pha nói “phước hạnh sẽ đến” (c.21), “Đấng Toàn năng sẽ là vàng và bạc quý cho anh” (c.25) và “anh làm việc gì, việc ấy sẽ được thành tựu”. Tất nhiên, quan trọng là phải có một mối quan hệ tốt và phải lẽ với Đức Chúa Trời. Tuy vậy, sẽ là một niềm tin sai trật (sai lạc) nếu nghĩ rằng những điều tốt sẽ đến nếu mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời tốt đẹp (c.25-30).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-30 Lời khuyên của Ê-li-pha với tiền đề là Gióp là một người tội lỗi, người đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng (c. 5), và rằng mối quan tâm lớn nhất của Gióp là lấy lại sự giàu có của mình (c. 21-25). Tiên đề sai trái này cũng tương tự như sự cáo buộc của Sa-tan (1:9-11), rằng Gióp chỉ tin Đức Chúa Trời bởi vì những phước hạnh mà ông nhận được. Mối quan tâm của Gióp không phải việc tài sản hay sức khỏe của con cái ông bị mất, mà là Đức Chúa Trời, Đấng cho phép sự đau đớn xảy đến trên một người công bình. Không hiểu điều này, thì sẽ vô nghĩa đối với Gióp ăn năn những tội lỗi ông không gây ra, để lấy lại những thứ ông đã mất. Vì thế, chúng ta không được vội vã bảo anh em mình ăn năn. Mà liệu chúng ta có khả năng chấp nhận lời khuyên của Ê-li-pha mà ăn năn hay không? Việc ăn năn chỉ để lấy lại thiện cảm của Đức Chúa Trời là điều ngu ngốc, nhưng việc ăn năn hết lòng và tiếp tục đi với Đức Chúa Trời sẽ làm vui lòng Ngài.

Tham khảo

22:21 Ẩn trong lời bác bỏ Gióp sao cho “Hòa thuận với Đức Chúa Trời” là tính tự phụ của Ê-li-pha rằng sự diễn giải của ông ta về hoàn cảnh của Gióp là giống như của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, dường như Ê-li-pha nghĩ lập luận của ông ta trong c.17–18 là một lý do đủ hấp dẫn đối với Gióp đã dịu lại và cuối cùng phải đồng ý rằng sự đau khổ của ông có gốc rễ từ sự gian ác của ông.

22:30 Câu này là một ví dụ nữa về sự mỉa mai không định trước trong lời lẽ của những người bạn. Ê-li-pha gợi ý rằng sự ăn năn của Gióp sẽ dẫn đến việc ông có thể can thiệp và mang đến sự giải phóng cho cả những người không phải là vô tội. Điều Ê-li-pha không biết đó là chính ông cần sự giải phóng ông mô tả và điều đó thực tế sẽ diễn ra qua sự cầu thay của Gióp thay cho ông ta (xem 42:7–9).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp những người đang bị đau đớn có thể biết một cách sâu sắc Ngài là Đấng như thế nào qua sự đau khổ của họ, Đức Chúa Trời ôi.

Đọc KinhThánh trong năm: Ê-sai 30-32

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like