Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Đấng Cứu Chuộc Của Tôi Đang Sống!

Ngày 01 – Đấng Cứu Chuộc Của Tôi Đang Sống!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 19:13-29

13 Ngài khiến anh em tôi lìa xa tôi, những người quen biết tôi trở nên kẻ xa lạ. 14 Họ hàng lìa bỏ tôi,bạn bè thân thiết bỏ rơi tôi. 15 Những người khách trọ trong nhà đã quên tôi, các tớ gái tôi xem tôi như khách lạ, trong mắt họ tôi là người ngoài cuộc. 16 Tôi gọi đầy tớ, nó không thèm đáp lại; ngay cả khi tôi mở miệng khẩn nài. 17 Hơi thở tôi khiến vợ tôi ghê tởm; anh em tôi cũng gớm ghê tôi. 18 Thậm chí trẻ con cũng khinh khi tôi, tôi vừa đứng dậy, chúng đã nhạo báng tôi. 19 Tất cả bạn thân đều ghét bỏ tôi, những người tôi thương mến đã trở mặt với tôi. 20 Tôi chỉ còn da bọc lấy xương, và thoát chết với hai bàn tay trắng. 21 Các bạn ơi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi! Vì tay Đức Chúa Trời đã đánh tôi. 22 Sao các anh truy đuổi tôi như Đức Chúa Trời? Chưa chán thịt tôi sao? 23 Ôi! Ước gì những lời tôi được ghi lại, được chép vào một quyển sách! 24 Dùng bút sắt và chì, khắc vào bia đá lưu lại đến muôn đời! 25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. 26 Dù khi da thịt tôi tan nát, với xác thân nầy, tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời; 27 Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn ngắm Ngài, chứ không phải người khác; lòng tôi mong chờ đến héo hon! 28 Nếu các anh nói: ‘Làm sao chúng ta đuổi theo nó đây?’ Và: ‘Nguyên nhân tai họa đều do nó cả’; 29 Thì hãy sợ lưỡi gươm, vì cơn giận các anh đáng bị gươm trừng phạt,để các anh biết rằng sẽ có ngày phán xét.”

Suy ngẫm và hiểu

Gióp nói rằng Đức Chúa Trời cho phép nỗi đau xảy ra cho ông. Vì thế, tất cả quay lại chống nghịch ông. Gióp xin những người bạn của ông thương xót ông (c.13-22).

Tuy nhiên, bởi vì Gióp biết rằng thậm chí trong những sự khổ sở của ông Chúa Cứu Thế của ông (Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chuộc) vẫn hiện diện, và vì thế cho dù ông qua đời, ông vẫn chắc chắn rằng ông sẽ gặp Đức Chúa Trời và sự vô tội của ông sẽ được chứng minh (c.23-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25-27 Đức Chúa Trời biết sự công bình của chúng ta và bảo vệ chúng ta. Chúng ta có đang phải đối diện những sự buộc tội không đúng hay không? Giống như Gióp muốn kêu lên về sự vô tội của mình bằng cách khắc ghi vào một tảng đá, thì chúng ta cũng hãy kêu lên đến Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-20 Làm gia tăng thêm nỗi đau của ông, Gióp trải nghiệm những người của ông rời bỏ ông bởi nỗi đau đớn của ông. Những anh em, họ hàng, bạn hữu, những người đầy tớ, người vợ và những đứa con, tất cả đều rời bỏ Gióp. Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta phải đối diện với sự cô đơn như thế này, nếu như tất cả mọi người trong cuộc sống chúng ta bỏ rơi chúng ta? Chúng ta hãy suy ngẫm về ý muốn của Chúa, Đấng cho phép chúng ta đôi khi trải nghiệm sự cô đơn như thế này trong cuộc sống của chúng ta.

Tham khảo

19:13–19 Cân nhắc bên cạnh sự khốn khổ của Gióp, những câu này là một sự ghi chép đáng ấn tượng về xã hội của thế giới của Y-sơ-ra-ên thời các tổ phụ. Trong tình trạng đau đớn của Gióp, ông đưa ra một bản liệt kê đầy đủ sự tách biệt ra khỏi xã hội của ông. Một mối liên hệ rõ ràng được tạo ra giữa cuộc đối thoại có tính thi ca và câu chuyện kể trong khuôn khổ của văn xuôi; so sánh c.14 và 42:11.

19:22 Tại sao các anh chưa hài lòng với thịt tôi? Nếu những người bạn của ông tin tưởng đến mức là Gióp đã phạm tội và sự đau đớn trên thân thể của ông rõ ràng bày tỏ sự phán xét của Đức Chúa Trời, thì ông hỏi họ tại sao họ vẫn tiếp tục theo đuổi ông không ngừng. Theo cách nhìn của Gióp, những người bạn đã chọn sử dụng bất cứ điều gì ông đã mất để làm phương tiện tra tấn ông, và ông nài xin họ bày tỏ lòng thương xót cho ông.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu Chuộc của chúng con, và giúp chúng con không từ bỏ sự công chính của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 13-16 

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like