Home Dưỡng Linh Lòng Say Mê Chúa

Lòng Say Mê Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đức Chúa Trời đã đặt trong tôi một sự khao khát, và khi tôi tha thiết tìm kiếm để Chúa đổ đầy mình, tôi đã tìm thấy điều mình cần.

 

Một ngày nọ mắt tôi được mở ra, và tôi đã hiểu rằng một mối tương giao cá nhân với Đức Thánh Linh sâu nhiệm hơn là những lời lẽ chúng ta thưa với Chúa.  Tôi đã được biến đổi hoàn toàn.  Tôi bắt đầu một giai đoạn mới trong đời sống và chức vụ của mình.  Đức Thánh Linh đã đầy dẫy tôi và tôi lấy lại được tình yêu ban đầu của mình, một nơi vượt lên trên các thông lệ tôn giáo và các buổi nhóm rập khuôn, nơi mà mọi sự được tươi mới và mới mẻ. 

Thật là một kinh nghiệm sống động đến nỗi tôi không thể ngủ được trong suốt nhiều đêm để tương giao với Chúa.  Thậm chí ngày nay sự hiện diện của Ngài vẫn làm tôi say mê đến nỗi tôi luôn giữ cho mắt và lòng mình tỉnh thức hầu cho sẽ không lại thấy mình ra khỏi sự hiện diện của Ngài. 

Sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm những điều kỳ diệu với Chúa.  Sự biến đổi lạ lùng của ông trên đường Đa-mách đưa ông đến chỗ mặt đối mặt với Chúa Cứu Thế Phục sinh.  Chức vụ của ông đã làm chứng điều siêu nhiên qua sự mặc khải của lời Chúa (IICôrinhtô 12:1), và các dấu kỳ và phép lạ đã cặp theo sự giảng dạy của ông (12:12).  Sự say mê được sinh ra trong ông đã tiêu nuốt ông đến nỗi ông sẵn sàng từ bỏ mọi sự.  Sự khao khát sâu xa nhất của ông tập trung vào chính vị Vua của ông. ông sốt sắng khao khát để được biết Ngài: Nhiều người trên thế gian nầy từ bỏ mọi sự vì một lý tưởng dầu họ không biết Đức Chúa Trời. 

Một vận động viên đang chuẩn bị cho một kỳ tranh tài sẽ sống một cuộc sống chịu nhiều nỗ lực và khắt khe.  Mỗi ngày anh dậy sớm để tập luyện.  Anh giữ một chế độ ăn kiêng gắt gao.  Anh không ngần ngại để nỗ lực phấn đấu hoặc để từ chối mình những thứ xa xỉ.  Tấm lòng anh bị chi phối bởi nỗi đam mê của anh. 

Cũng cùng một mối đam mê ấy phải là đặc trưng cho những Cơ Đốc Nhân khi họ tìm kiếm mặt Chúa.  Chúng ta phải bùng cháy với cùng một ngọn lửa đã bùng cháy trong Phaolô, Giêrêmi, và Môise, những người đã không thỏa lòng với sự sống thuộc linh của họ.  Họ muốn nhiều hơn nữa!  Họ đã khao khát Đức Chúa Trời.  Họ là những Cơ Đốc Nhân trưởng thành, thiết tha mong mỏi được biết Ngài thậm chí mật thiết hơn nữa. 

Điều khác nhau giữa một Cơ Đốc Nhân trưởng thành và một Cơ Đốc Nhân chưa trưởng thành là gì?  Cơ Đốc Nhân chưa trưởng thành chỉ tìm kiếm bàn tay của Đức Chúa Trời (là những lợi ích và công việc của Ngài).  Cơ Đốc Nhân thuộc linh thì chăm chú vào mặt của Đức Chúa Trời, vào chính thân vị của Ngài.  Một Cơ Đốc Nhân chưa trưởng thành chỉ muốn những ích lợi – năng quyền.  Một Cơ Đốc Nhân thuộc linh thì tìm kiếm để biết Đức Chúa Trời của quyền năng (tâm tánh và ý muốn của Ngài).  Nhiều Cơ Đốc Nhân cứ lội bì bõm ở mực nước năm phân trong khi có thể lao sâu chìm ngập trong các dòng sông của Đức Chúa Trời. 

Hãy nghĩ đến những mối tương giao hằng ngày của bạn.  Chúng ta cần tìm thời gian chỉ để dành cho một mình Ngài.  Đừng ngạc nhiên nếu Đức Thánh Linh nói với bạn cách nhỏ nhẹ: “Ngày hôm nay con ra đi mà không cầu nguyện!” 

D.L. Moody, một nhà truyền giáo vĩ đại đã nói rằng: “Cơ Đốc Nhân nào quỳ gối nhiều sẽ đứng vững hơn”.  Điều đó thật đúng.  Nếu bạn bắt đầu một ngày trong sự quỳ gối tương giao với Chúa , bạn sẽ ở trong chỗ mạnh mẽ để đối mặt với một ngày ở trước mặt mình.  Bạn sẽ có được sự sống thuộc linh và sẽ nhận rõ được ý muốn của Đức Chúa Trời.  Hãy tiếp đón mối tương giao với Ngài! 

 Claudia Fredzone

 

 

Bình Luận:

You may also like