Home Tin tức Đại Hội Tin Lành Âu Châu Lần Thứ 25, Hà Lan

Đại Hội Tin Lành Âu Châu Lần Thứ 25, Hà Lan

by Ban Biên Tập
30 đọc

Với chủ đề ‘’Phụng Sự Chúa’’, mục sư Trần Trọng Nha đã khích lệ tinh thần hầu việc Chúa tận hiến của các con cái Chúa người Việt tại Châu Âu, với tinh thần của 1 Cô rinh tô 15:58: vy, hi anh em yêu du ca tôi, hãy vng vàng, ch rúng đng, hãy làm công vic Chúa cách dư dt luôn, vì biết rng công khó ca anh em trong Chúa chng phi là vô ích đâu”.

Với thời tiết và điều kiện tổ chức tốt, các con cái Chúa đã có một kỳ đại hội thành công tốt đẹp, phước hạnh và có ý nghĩa rất lớn để gắn kết công việc Chúa của các cơ đốc nhân Việt Nam toàn Châu Âu, từ đó hướng về quê hương Việt Nam thân yêu. Đại hội cũng là một cơ hội quí báu để các cơ đốc nhân, trong đó có các bạn trẻ, giao lưu và thông công với nhau trong tình yêu của Chúa.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra của Đại hội.

Bến phà Bến phà.jpg 

 ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1331.jpg Bến phà.jpg

 ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1340.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1338.jpg

 ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1276.jpg  ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1294.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1350.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1351.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1385.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1375.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1381.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1389.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1449.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1466.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1752.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1649.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1454.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1500.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - 1IMGP1809.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1812.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1900.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1810.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1817.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1929.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1815.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP2143.jpg

 ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP2105.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP2100.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1436.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1440.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1964.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1999.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP1960.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMGP2177.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - DSC_0089.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - DSC_0150.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - DSC_0462.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - DSC_0478.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - DSC_0124.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - DSC_0131.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - DSC_0420.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMG_7997.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMG_8026.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMG_7960.jpg

ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMG_7963.jpg ĐHTL ÂU CHÂU lần thứ 25_ Hoà Lan (28.07.09_2.08.09) - IMG_7968.jpg

Thich-bonbon’s Opera Page

Tin tức, bài vở cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like