Home Dưỡng Linh Hai Phương Diện Then Chốt Của Sự Tỉnh Thức

Hai Phương Diện Then Chốt Của Sự Tỉnh Thức

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có đức tin là vâng lời Chúa.  Là phải được đầy dẫy đức tin của Ngài, tin cậy lời Ngài, và tin cậy mọi điều Ngài hứa cùng chúng ta.  Dân Y-sơ-ra-ên cứ tiếp tục quên những lời hứa quý báu mà Chúa đã ban cho họ.  Trong Thi-thiên 105 chúng ta đọc thấy những phép lạ vinh diệu mà Đức Chúa Trời đã làm ở giữa họ.  Nhưng Thi-thiên 106 cho biết thái độ của dân sự:  “Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô, những việc lạ kỳ trong xứ Cham, và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển Đỏ.” (Thi-thiên 106:21-22). 

Sách Hê-bơ-rơ nói rằng họ đã bị mất đất “Vì cớ họ không tin” (Hê-bơ-rơ 11:6).  Đức tin là một dấu hiệu đặc trưng của mỗi một người nam người nữ của Đức Chúa Trời.  “Vì không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6). 

Chúng ta nhận được sự sống đời đời khi bày tỏ đức tin nơi công lao của Ngài, nơi s công bình Ngài dành cho chúng ta trên thập tự giá ở Gôgôtha.  Đó là cách mà đời sống Cơ Đốc của chúng ta đã bắt đầu, và đó cũng chính là cách chúng ta phải tiếp tục. 

Khi tôi đối diện cách riêng tư với Chúa, tôi đã mở lòng mình ra với Ngài và thưa rằng:  “Lạy Chúa nếu Ngài thật sự yêu thương con và chăm sóc con, xin Ngài hãy ngự vào lòng con.”  Và Ngài đã đến với đời sống tôi!  Ngay lần đầu tiên, tôi đã nhìn thấy thế giới trong một ánh sáng khác hẳn.  Tôi nhìn xem thiên nhiên và người ta với cặp mắt khác.  Tôi đã được sanh lại, nhưng sự tái sanh ấy thúc giục tôi tiến đến phía trước để đạt được các mục tiêu mới, đón nhận các bước mới, và tiếp tục đi đến những giai đoạn mới.  Trong sự sống kỳ diệu của đức tin ấy, Chúa đã kêu gọi tôi lên các núi mà chưa bao giờ tôi hình dung, để được ở với Ngài. 

Hãy ưu tiên tìm kiếm Chúa luôn luôn! 

Khao khát là mong mỏi Đức Chúa Trời đầy chính mình.  Hãy trở thành một Cơ Đốc Nhân được xức dầu, đầy ơn phước, Chúa Giê-xu đã phán:  “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình” (Mathiơ 5:6).  Những lời nầy hàm ý việc khao khát Chúa Cứu Thế và mong mỏi sống một đời sống như cách Ngài đã sống.  Điều nầy có thể được khi sự thực của nước Chúa được nhìn thấy qua cách sống của chúng ta, qua cách chúng ta nuôi dạy con cái mình, và qua cách cư xử như thế nào trong xã hội.  Đời sống chúng ta trở nên đức tin nhìn thấy được.

 

Một sự khao khát và mong mỏi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở mức độ lớn hơn đã khiến tôi phải tìm kiếm mặt Ngài bằng cả tấm lòng.  Kết quả vào năm 1992 tôi đã kinh nghiệm một sự tuôn đổ mạnh mẽ của Đấng ngự trị trong tôi. 

Nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời thường làm việc trong đời sống họ từ bên ngoài vào, nhưng Chúa Giê-xu rõ ràng đã dạy sông nước sự sống tuôn chảy “từ bên trong chúng ta” (Giăng 7:38).  Lời Chúa dạy chúng ta rằng “Đấng ở trong các ngươi là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4).

Trong những thời điểm như vậy Đức Chúa Trời thường kêu gọi chúng ta để cảm nhận sự không thỏa lòng, giống như người anh em nghèo thiếu đã nói:  “Lạy Chúa, con cần Ngài.  Con không thỏa mãn với điều con có.  Con mong muốn chính Ngài và sự hiện diện của Ngài nhiều hơn.  Con chưa thỏa lòng bởi vì con biết mình chỉ nhận lãnh một phần nhỏ của đại dương bao la.” 

Để bạn có thể hiểu được vấn đề nầy, hãy hình dung trong chốc lát rằng bạn đang tiếp cận một đại dương ở gần nhà mình nhất và múc lên một số lượng nước nhỏ trong một chiếc tách.  Đó là sự khác nhau giữa điều chúng ta biết về Chúa và điều mà Ngài thật sự có chỉ là một giọt nước trong một đại dương mênh mông. 

Hãy sử dụng đức tin của bạn đặt nơi Chúa và lòng khao khát của bạn đối với Chúa như là các chất xúc tác đem đến sự phục hưng trong chính tấm lòng. 

Claudio Freidzon

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like