Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Không Tạo Những Nan Đề

Đức Chúa Trời Không Tạo Những Nan Đề

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thái độ sai trái này là điều cố hữu xuất phát từ Ađam.  Khi ông phạm tội thì ngay lập tức bào chữa cho mình:  “…Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi” (Sáng Thế Ký 3:12).  Đó là một lỗi thông thường mà chúng ta hay mắc phải.  Nếu như ở chúng ta có một điều gì đó không ổn, thì ngay lập tức chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh và thường là cho cả Đức Chúa Trời nữa.  Chúng ta buộc cho Ngài trách nhiệm về điều mà Ngài không bao giờ làm.  Chúng ta thường nói rằng Ngài không trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta mà không xét xem những điều chúng ta cầu xin có hợp với ý muốn của Ngài hay không.  Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện bởi đức tin, mà đức tin chỉ hành động ở nơi có sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời.  Chúng ta sẽ chẳng khó tin, nếu chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cần phải được giải phóng khỏi quan niệm theo bản năng rằng Đức Chúa Trời tạo ra cho chúng ta đủ mọi nan đề. Ngài không phài nguồn gốc của những nan đề, Ngài là Đấng giải quyết mọi nan đề cho chúng ta.  Chẳng hạn, nếu như chiếc đài (radio) của bạn không làm việc, thì bạn sẽ không gọi điện đến cho đài phát thanh mà phải kiểm tra xem nó đã được chỉnh đúng chưa.  Nếu như điều này không giúp ích gì được, thì bạn phải đem nó đi sửa.  Điều đó là cách chính đáng, và trong quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời cũng vậy.  Nếu như có một điều gì đó không ổn, chớ nên đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, bởi nguyên nhân không phải ở Ngài mà là chính con người cần được điều chỉnh lại. 

Thái độ không đúng đối với Đức Chúa Trời thường là nguyên nhân của sự chống đối và buộc tội từ phía chúng ta.  Sự chống đối xuất phát từ điều chúng ta không muốn vâng phục lời Chúa.  Chúng ta khăng khăng với quan điểm:  Tôi có những lý do, kinh nghiệm và hoàn cảnh khiến tôi không cần phải vâng theo lời Chúa.  Chúng ta nói:  “Chắc là có sự ngoại lệ và cách thức dễ dàng hơn cho tôi.”  Ở đây, chúng ta giống như những người xếp hàng cố gắng tìm cách chen lên trước.  Để biện minh, những người này luôn có những lý do đặc biệt.  Họ tức giận, nếu như mong muốn của họ không được thoả mãn.  Đó là sự ích kỷ.  Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không tây vị một ai, Ngài đối xử tốt với mọi người như nhau vì Ngài yêu chúng ta.  Nếu như Ngài nói điều gì đó trong Lời của Ngài, thì điều đó sẽ không phải là ngoại lệ đối với bạn.  Nó giúp cho mi lời hứa của Ngài được thực hiện trong đời sống của bạn.  Nhưng điều này chỉ có thể có được với điều kiện bạn phải hoàn toàn vâng phục Lời của Ngài. 

Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương mỗi một cuộc đời… 

Lời Chúa trong Gia-cơ 1:5-8, nói rằng nếu như bạn thiếu sự khôn ngoan (mà điều này áp dụng cho mọi lĩnh vực của cuộc sống), thi bạn cần phải cầu xin và bạn sẽ nhận được nó.  Song, khi cầu nguyện, bạn phải cầu nguyện với đức tin, không được nghi ngờ “vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó.”  Đối với một người lay động giống như sóng biển, Chúa nói:  “Người như thế chơ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa.” Đây là đoạn Kinh Thánh buộc nhiều người phải suy nghĩ xem Đức Chúa Trời muốn xét đoán chúng ta điều gì.  Những người này cố gắng giải nghĩa khác đi hoặc gần như bỏ qua câu Kinh Thánh này.  Song như thế là vô ích. 

Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng chính Đức Chúa Trời đã nói điều này chứ không phải Gia-cơ hay một nhà truyền đạo cuồng tín nào đó.  Đức Thánh Linh đã soi dẫn để viết nên đoạn Kinh Thánh này.  Nếu như Đức Chúa Trời đã nói, thì điều đó là lẽ thật mà chúng ta cầi phải vâng phục. Song, Đức Chúa Trời không nói điều này để khiến cho bạn phải rối trí, hay là để hạ thấp và kết tội bạn. 

Đức Chúa Trời không phải chuyên xét đoán con người.  Ngài yêu bạn, đứng về phía bạn và mong muốn giúp đỡ bạn.  Ngài cho bạn những lời này để động viên, giúp sức và sửa dạy, để bạn không trở thành một người không có khả năng tiếp nhận những sự ban cho của Ngài, không bị sa vào tình trạng bị cách xa với Đức Chúa Trời và không thể tiếp nhận một điều gì từ Ngài.   

Chúng ta tiếp nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời bằng cách nào?  Bằng đức tin.  Bạn không chỉ tiếp nhận sự cứu rỗi bởi đức tin mà toàn bộ đời sống Cơ đốc của bạn, bạn cũng phải sống trong đức tin nữa.  

 “Người công bình sẽ sống bởi đức tin mình” (Rôma 1:17).   

Toàn bộ đời sống của bạn không chỉ là sự tái sinh, mà hàng ngày bạn còn phải bước đi với Đức Chúa Trời bởi đức tin “…mọi điều không phải bởi đức tin mà làm đều là tội lỗi” (Rôma 14:23). 

Điều đó có nghĩa là gì?  Đức Chúa Trời mong muốn đức tin đó là sự hiểu biết, sự trông cậy và sự tin tưởng vững chắc vào điều Đức Chúa Trời chính là Đấng như Ngài tự nói về mình, và những gì mà Ngài hứa bao giờ Ngài cũng làm thành. 

Ulf Ekman

Bình Luận:

You may also like