Home Dưỡng Linh Hãy giúp đỡ mọi người khi họ cần

Hãy giúp đỡ mọi người khi họ cần

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tiên tri Sô-phô-ni đã chỉ ra những điều Đức Chúa Trời nghĩ về một tín đồ: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi, vì lòng yêu thương mình Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ” (Sô-phô-ni 3:17).

Đó là tình cảm của Ngài đối với bạn! Ngài yêu thương bạn, vui mừng và ca hát khi nhìn thấy bạn. Ngài nhìn nhận vai trò của bạn và Hội thánh địa phương là nơi mà qua đó Ngài muốn chúc phước cho bạn. Khi tín đồ hiểu, tiếp nhận và sống tương ứng với chân lý này, họ sẽ không còn tiếp tục chỉ sống cho mình mà bắt đầu sống vì người khác. Bởi vì Ngài đã đáp ứng nhu cầu của bạn đến mức “chén tôi đầy tràn”, nên bạn có thể truyền sự sống dư dật này cho những người khác (Thi thiên 23:5).

Quan niệm cho rằng những thành viên của Hội thánh chỉ là những người dự buổi nhóm chủ nhật là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta có thể thông công với nhau mỗi ngày. Trong Công vụ 2:46 chép rằng các tín đồ gặp nhau hằng ngày tại hai địa điểm: nhà thờ và nhà riêng. Điều này có nghĩa là họ đã tự hoà mình với Hội thánh. Chúng ta không đi đến Hội thánh mà Hội thánh chính là chúng ta! Việc tham dự các hoạt động khác nhau trong Hội thánh cũng như việc đi lại thăm hỏi, cầu nguyện và giúp đỡ nhau cần phải trở nên chuyện bình thường với mỗi chúng ta. Những người chỉ đến Hội thánh một hoặc hai lần trong tuần thì chưa phải là thành viện mà mới chỉ là “quan sát viên”. Đức Chúa muốn chúng ta hoà mình vào Hội thánh và cùng phục vụ Chúa trong niềm vui, tình yêu thương, và có sự thông tin qua lại với nhau. Hội thánh phải giống như một gia đình để khi ngày làm việc kết thúc thì con người tìm thấy sự nghỉ ngơi, yên tỉnh và thoải mái tại đó. Hội thánh không phải là nơi chúng ta đến “thăm”, song phải là nơi mà từ đó chúng ta ra đi và trở lại.

 

 

Khi Hội thánh càng phát triển, số lượng thành viên càng nhiều. Khi đó, một số người cho rằng trong hội thánh sẽ sự vô tổ chức. Tuy nhiên, điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu trong Hội thánh có các nhóm tế bào. Nhóm gồm 10 đến 12 người cùng đọc lời Chúa, chia sẻ và giải quyết những nan đề, cùng nguyện cho nhau và sử dụng những ơn mình có để phục vụ người khác, giống như một tế bào trong cơ thể lớn là Hội thánh.

Trong một Hội thánh lớn thường có rất ít cơ hội để ai cũng có thể nói tiên tri hoặc chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, mỗi thành viên đều có quyền được quan tâm và giúp đỡ và chính bản thân họ cũng phải lấy ơn mình có mà giúp người khác. Nhóm tế bào tồn tại cho mục đích đó. Trong nhóm tế bào sẽ diễn ra những điều có chép trong thư 1 Cô-rinh-tô 14:26, “Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em có ai có bài cầu nguyện, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc mói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng”.

Trong một nhóm tế bào, ai ai cũng tìm được vị trí của mình, để được cảm thấy dễ chịu và thoải mái, để được bộc lộ mình và tăng trưởng thuộc linh. Ở đó ai cũng có thể quan tâm tới người khác và có thể cùng nhau (ít nhất là hai người) đi truyền giảng

Những sự dạy dỗ chính yếu và những nền tảng cơ bản của đức tin sẽ được lặp lại và củng cố trong nhóm tế bào. Nghe bài giảng ngày chủ nhật không có nghĩa là ai cũng đều có khả năng hiểu hết bài giảng đó. Trong nhóm tế bào, con người được đối diện với thực tế và bài giảng trở nên sống động. Đồng thời, nhóm tế bào cũng là chỗ cho những khải tượng của Hội thánh được hoàn thành. Như vậy, mọi việc sẽ hướng tới một mục đích chung mà không bị tản mạn theo ngàn hướng khác nhau. Nhờ có nhóm tế bào mà cả trong hội thánh có tới hàng ngàn thành viên thì mỗi thành viên trong hội thánh vẫn cảm thấy sự quan trọng của mình và có mối quan hệ (thông công) riêng tư sâu đậm với những tín đồ khác.

Ulf Ekman

 

Bình Luận:

You may also like