Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Bài Ca Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Bài Ca Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 31:30-32:14

30 Môi-se đọc hết những lời của bài ca nầy cho cả hội Y-sơ-ra-ên nghe:

32

1 Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói; Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi. 2 Đạo của tôi rải ra như mưa; Lời tôi sa xuống khác nào sương móc, tợ mưa tro trên cây cỏ, tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh. 3 Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va. Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi! 4 Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực. 5 Chúng đáng mang xấu hổ, vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa: quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo! 6 Hỡi dân khờ dại không trí, các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là Cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi, và lập ngươi sao? 7 Hãy nhớ lại những ngày xưa; Suy xét những năm của các đời trước; Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho, cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho. 8 Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái A-đam, thì Ngài định bờ cõi của các dân, cứ theo số dân Y-sơ-ra-ên.9 Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. 10 Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. 11 Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, sè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào,

12 Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, không có thần nào khác ở cùng người… 13 Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi cao của xứ, Y-sơ-ra-ên đã ăn hoa quả của đồng ruộng, Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết, 14 Và nút mỡ sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba-san, và dê đực, cùng bột lọc nhứt hạng của lúa mạch; Người có uống huyết của nho như rượu mạnh.

Suy ngẫm

Môi-se ngợi khen Đức Chúa Trời, có thiên đàng và trái đất chứng kiến. Như mưa nhẹ nhàng mang lại sự sống cho cây cối, Lời của Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự sống. Còn nữa, Đức Chúa Trời không thay đổi như vầng đá. Nhưng người Y-sơ-ra-ên ngu dại và cuối cùng sẽ rời bỏ Đức Chúa Trời, Đấng thành tín và là cội nguồn của sự sống (31:30-32:6).

Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã chọn dân sự của Ngài giữa các dân, và Ngài chăm lo cho họ như một Người Cha. Bởi vì người Y-sơ-ra-ên lãng quên về ân điển như thế, nên họ bội nghịch với Đức Chúa Trời (c.7-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6b-9 Đức Chúa Trời chọn dân Y-sơ-ra-ên từ trong tất cả mọi dân làm cơ nghiệp của Ngài. Tất nhiên, Đức Chúa Trời cũng tạo ra các dân tộc khác không phải chỉ một mình dân Y-sơ-ra-ên, và là Cha của mọi dân tộc, nhưng Ngài đặc biệt quan tâm đến dân sự của Ngài. Trong thế giới rộng lớn này mà Đức Chúa Trời tạo ra, chúng ta hãy tạ ơn vì ân điển của Ngài đã kêu gọi chúng ta làm con cái của Ngài!

C.10 Đức Chúa Trời đến với dân Y-sơ-ra-ên khi họ đau khổ trong đồng vắng. Ngài chăm lo cho họ và giữ gìn họ như con ngươi của mắt Ngài. Chúng ta hãy nghĩ lại về những lúc khi Đức Chúa Trời đến tìm kiếm chúng ta – trước khi chúng ta tìm thấy Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và bảo vệ chúng ta thậm chí ngay cả bây giờ!

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, con cám ơn Ngài vì ân điển Ngài đã ban cho con. Xin hãy giúp con khiêm nhường vâng lời Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lu-ca 1-4

Bình Luận:

You may also like