Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Các Luật Liên Quan Đến Tình Dục Phi Đạo Đức

Ngày 10 – Các Luật Liên Quan Đến Tình Dục Phi Đạo Đức

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 22:13-30

13 Khi một người nam đã cưới vợ, ăn ở cùng nàng, rồi sau lại ghét đi, 14 phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá, và gièm siểm nàng, mà rằng: Tôi có lấy người nữ đó, khi đã đến gần, thấy không còn đồng trinh, — 15 bấy giờ, cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng trước mặt các trưởng lão thành đó, tại nơi cửa thành. 16 Người cha của người gái sẽ nói cùng các trưởng lão rằng: Tôi có gả con gái tôi cho người nầy làm vợ, mà người lại ghét nó: 17 nầy người phao những chuyện gây cho nó mất danh giá, mà rằng: Tôi không thấy con gái ông còn đồng trinh. Vả, nầy là các dấu về sự đồng trinh của con gái tôi. Rồi cha mẹ sẽ trải áo xống nàng trước mặt các trưởng lão của thành đó. 18 Bấy giờ, các trưởng lão thành đó sẽ bắt người chồng mà đánh phạt, 19 và bởi vì có gièm siểm một người đồng trinh của Y-sơ-ra-ên, nên sẽ bắt vạ người một trăm siếc-lơ bạc, và giao cho cha người gái. Nàng sẽ làm vợ người, và người chẳng phép đuổi nàng đi ngày nào người còn sống. 20 Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng chẳng phải đồng trinh, 21 thì các trưởng lão phải dẫn nàng ra đến cửa nhà cha nàng, bá tánh của thành ấy sẽ lấy đá ném cho nàng chết, vì nàng có phạm tội gian ác tại Y-sơ-ra-ên, mà hành dâm trong nhà cha mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy.

22 Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Y-sơ-ra-ên là như vậy.

23 Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, 24 thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành, người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. 25 Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gả tại trong đồng ruộng, hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi; 26 chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó, vì nàng không có phạm tội đáng chết. Việc nầy giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi; 27 vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gả đó ở ngoài đồng: nàng có thế la lên, mà không ai giải cứu.

28 Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh, chưa hứa gả, bắt nàng nằm cùng, mà người ta gặp tại trận, 29 thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng năm mươi siếc-lơ bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào, thì chẳng được phép đuổi nàng đi.

30 Chẳng ai nên lấy vợ kế của cha mình, cũng đừng dở vạt áo của cha mình.         

Suy ngẫm

Vì tình dục thanh sạch của người Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đưa ra sáu trường hợp cụ thể và nhấn mạnh rằng mối quan hệ tình dục phải được thực hiện một cách có trách nhiệm trong hôn nhân – trường hợp một người chồng nghi ngờ sự trinh tiết của vợ mình (c.13-21), trường hợp một người nam bị bắt quả tang đang nằm với vợ của một người khác (c.22), trường hợp một người nữ đồng trinh đã hứa hôn nằm với một người nam khác (c.23-24), trường hợp một người nữ đồng trinh bị ép phải nằm với một người nam ở ngoài (c.25-27), trường hợp một người nam cưỡng hiếp một người nữ chưa hứa hôn (c.28, 29), và trường hợp một người nam lấy vợ của bố mình (c.30).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-30 Hôn nhân là một mạng lệnh Đức Chúa Trời thiết lập, và phải được bảo vệ để sự trong sạch của hôn nhân có thể được duy trì. Hãy nhìn vào gia đình chúng ta và mối quan hệ giữa vợ và chồng. Có điều gì đó có thể làm buồn lòng Đức Chúa Trời, Đấng ban một món quà tuyệt vời là tình dục, hay không? Hãy giữ tình dục thanh sạch để chúng ta có thể vui hưởng món quà của Đức Chúa Trời với sự vui mừng.

C. 25-27 Những người bị hiếp dâm phải được cộng đồng bảo vệ. Những trường hợp phi đạo đức khi nạn nhân bị xét xử, và thủ phạm vẫn tiếp tục sống không hối lỗi gì trong lương tâm, thì phải chết.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con đánh giá một cách sâu sắc sự quý giá và sự thánh khiết của hôn nhân.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xa-cha-ri 9-11 

Bình Luận:

You may also like