Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Hãy Chiến Đấu Vì Đức Tin

Ngày 20 – Hãy Chiến Đấu Vì Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giu-đe 1:1-16

1 Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn: 2 nguyền xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em!

3 Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. 4 Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.

5 Dầu anh em đã học những điều nầy rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ê-díp-tô, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin; 6 còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. 7 Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. 8 Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dể quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. 9 Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi! 10 Song những kẻ nầy, hễ điều gì không biết thì khinh dể hết; và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình. 11 Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê.

12 Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ; 13 như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời! 14 Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: 15 Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. 16 Ấy đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta.

Suy ngẫm

Sách Giu-đe được đặt theo tên tác giả, một người em của Chúa Jêsus. Ông cảnh báo các tín hữu Do Thái về các giáo sư giả, và khuyên họ giữ đức tin chống lại những sự dạy dỗ sai trật (c.1-4).

Các giáo sư giả mà Giu-đe đề cập, chối bỏ Đức Chúa Jêsus, Đấng đến như là Đức Chúa Trời trong thân xác, và dạy chúng ta rằng linh hồn là tốt và xác thịt là xấu. Họ phớt lờ thẩm quyền của Đức Chúa Trời và những sự giáo huấn của Kinh Thánh, và phạm vào những hành động bại hoại. Giu-đe đưa ra nhiều gương từ Cựu Ước để cảnh báo về kết cục khốn khổ của các giáo sư giả (c.5-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, yêu thương chúng ta, và bảo vệ chúng ta. Ngài cũng tuôn đổ lòng thương xót và sự bình an của Ngài trên chúng ta. Chúng ta được an toàn vì ân điển của Đức Chúa Trời, và không có gì và không ai khác chăm sóc chúng ta giống như Đức Chúa Trời đã chăm sóc chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-10 Các giáo sư giả nghĩ ra những giấc mơ (những ý nghĩ kỳ quặc) của họ thánh thiện hơn so với Lời Chúa. Họ đã phớt lờ thẩm quyền của những người hầu việc Lời Chúa và xúc phạm các thiên sứ. Thực tế, họ là những người đã hành động theo bản năng của họ như thú vật và làm ô uế thân xác. Các lãnh đạo phải có khả năng phân biệt và cố gắng hết sức để không trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích từ các giáo sư giả. Các lãnh đạo phải đảm bảo đời sống và lời nói của họ nhất quán bằng cách trung thành với Lời Chúa.

Cầu nguyện: Xin giúp con trở thành một Cơ Đốc nhân chiến đấu vì đức tin bằng cách cầm giữ Lời Ngài, đặc biệt là trong thế giới ngày nay, nơi mà vinh quang của Lời Chúa đang mất dần.

Lời cầu nguyện của tôi

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Đa-ni-ên 7-9 

Bình Luận:

You may also like