Home Tin tức Cụ Ông Võ Hoằng – HT Dương Yên Về Nước Chúa

Cụ Ông Võ Hoằng – HT Dương Yên Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cụ Võ Hoằng là hạt giống đầu mùa của hội thánh, yêu mến và phục vụ Chúa trọn đời. Cụ là tấm gương sáng cho con cháu và tín hữu lòng trung tín với Chúa. Cụ ” đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin”. Lòng chúng ta được an ủi vì tin chắc Cụ đang an nghỉ và vui hưởng nơi Nước Chúa.

Lễ nhập quan: lúc 16g ngày 18 tháng 09 năm 2013

Lễ di quan: lúc 8g ngày 21 tháng 09 năm 2013 

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến và gia đình:

– Anh Võ Nguyên Hoàng

– Mục Sư Nhiệm Chức Võ Nguyên Hưng

– Chị Võ Thị Lạc Nhân

– Anh Võ Nguyên Hiệp

– Anh Võ Nguyên Hòa

– Cùng hội thánh Dương Yên.

 

Trân Trọng Kính Báo.

Bình Luận:

You may also like