Home Tin Vắn Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới -Truyền Hình Trực Tiếp 19h30 (+7GMT) – 16/10

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới -Truyền Hình Trực Tiếp 19h30 (+7GMT) – 16/10

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Flyer - Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Thế Giới 2013 - Cambodia

 

 

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Thế Giới 2013 - Cambodia

 

Chương Trình Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Thế Giới 2013 - Cambodia

Đại hội lần này sẽ được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia từ ngày 16-18/10/2013 với thành phần tham dự là các mục sư, truyền đạo, nhân sự và con dân Chúa từ tất cả các hội thánh, hệ phái, hội đoàn trong tinh thần liên hệ phái.

Quý  vị đang ký tham gia hoặc cần thông tin hỗ trợ xin liên hệ qua email hoặc số điện thoại sau:

Pastor Hung: email:  hungtrang96@gmail.com
Phone; 855.12.388.744

Pastor Tuấn: email:tuanqn2002@yahoo.com
phone:855-12-642-915

MS Giáo sĩ: Hải: email: paulphanfamily@yahoo.com
Phone 855-97-372-6130, 703-337-7136 (From USA)

Xin  gửi  phiếu ghi danh  về

MS Giáo sĩ  Hải: email:  paulphanfamily@yahoo.com, Phone 855-97-367-5643

Hoặc     lienhuutinlanhus@yahoo.comdxnguyen90@gmail.com

 

Mẫu phiếu ghi danh:

PHIẾU  GHI  DANH  DỰ  ĐẠI HỘI LIÊN HỮU

TẠI  PHNOM PENH

16-19 tháng 10, 2013

Họ và tên___________________________________________________________________

Địa chỉ_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Thuộc viên  Hội Thánh_________________________________________________________

Địa chì______________________________________________________________________

Tên  Mục  sư_________________________________________________________________

Điện thoại____________________________Email__________________________________

Tôi  xin tham dư  Đại Hội Liên Hữu  2013  tại  Phnom Penh,  Cambodia.

Tôi  xin ở  tại.

__Nhà  thờ:  $30

__Nhà nghì Soben Sensok  Guest House: $45

__Khách sạn  Midland  Hotel: $60

Tôi sẽ đến  Phnom Penh  

Bằng  xe  đò vào  ngày_________________________________________________________

Bằng  máy  bay vào  ngày______________________________________________________

Xin  trả  tiền  bằng USD hay Cambodian  riel


 

Ban tổ chức

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like