Home Văn Nghệ Ban Cho

Ban Cho

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi hỏi Chúa: Ban cho là có phước?
Chúa trả lời: Đúng vậy đó con ơi!
Nhưng mà con đâu có của để cho
Chúa trả lời: Con cho cái đang có…

Tôi hỏi Chúa: Nhận lãnh không phước sao?
Chúa trả lời: Có; nhưng không bằng…cho
Chúa yêu ta Ngài chỉ biết ban cho
Không nhận lại dẫu chỉ là một ít

Ngài dựng nên ta bằng da bằng thịt
Bằng linh hồn, bằng sự sống…nuôi ta!
Ta tội lỗi, Ngài chịu hình đền trả
Chết xong rồi, huyết đổ…chuộc mua ta

Ôi! Lạy Chúa, con biết rồi đó ạ!
Yêu nhiều thì ban cho nhiều…không lạ!
Chỉ lạ là muốn nhận lãnh không thôi…
Ban cho nhiều, Chúa chu cấp nhân đôi…

Không hỏi Chúa mà tôi cứ xúc tiến…
Noi gương xưa…Gióp trung tín với Ngài
Chúa ban cho tài vật đã gấp hai…
Bảy trai ba gái…sắc tài giai nhân

Ban cho có phước bội phần…
Thánh Kinh ghi rõ chớ ngần ngại chi
Tập tành dâng hiến…thu…chi…
Cho nhiều hơn nhận…phước thì mãn viên!

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

You may also like