Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Nước Công Chính Và Bình An

Ngày 16 – Nước Công Chính Và Bình An

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 5:2-14

2 Sa-lô-môn triệu tập các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, trưởng các bộ tộc và các gia tộc của dân Y-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem để đưa Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từ thành Đa-vít, tức là Si-ôn, lên đền thờ. 3 Mọi người Y-sơ-ra-ên tập hợp lại bên vua vào kỳ lễ tháng bảy. 4 Tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều đến dự, còn người Lê-vi thì khiêng Hòm Giao Ước. 5 Các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước lên cùng với Lều Hội Kiến và các vật dụng thánh trong Lều. 6 Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng đoàn Y-sơ-ra-ên tập hợp bên vua, cùng đứng trước Hòm Giao Ước và dâng vô số chiên, bò làm sinh tế, nhiều đến nỗi không ai đếm được. 7 Các thầy tế lễ đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dành sẵn trong nội điện của đền thờ, dưới cánh chê-ru-bim. 8 Hai chê-ru-bim xòe cánh ra trên chỗ đặt Hòm Giao Ước, che Hòm Giao Ước và đòn khiêng. 9 Các đòn khiêng rất dài, nên ở trước nội điện người ta có thể thấy các đầu đòn ló ra khỏi Hòm Giao Ước, nhưng ở phía ngoài thì không thấy. Hòm Giao Ước vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. 10 Chẳng có gì trong Hòm Giao Ước ngoài hai bảng luật pháp mà Môi-se đã đặt vào đó tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên lúc họ ra khỏi Ai Cập.

11 Tất cả thầy tế lễ có mặt đều đã biệt riêng ra thánh, không phân biệt ban thứ. Khi các thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh 12 thì các người ca hát thuộc dòng Lê-vi, tức A-sáp, Hê-nan, Giê-đu-thun cùng con trai và anh em của họ, mặc lễ phục bằng vải gai mịn, cầm chập chõa, đàn hạc và đàn lia đứng ở phía đông bàn thờ cùng với một trăm hai mươi thầy tế lễ thổi kèn. 13 Những người thổi kèn và ca hát đồng thanh hòa điệu như một người mà ca ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng chập chõa, và các nhạc cụ khác, ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng: “Vì Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời!”

Ngay lúc ấy, đền thờ Đức Giê-hô-va đầy mây 14 đến nỗi các thầy tế lễ không thể đứng đó phục vụ được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ của Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm

Ê-sai nói rằng Đức Chúa Trời sẽ sai đến Giê-ru-sa-lem một “vị vua công chính”, Đấng sẽ tể trị trong sự công chính. Đây là lời hứa về sự đến của Chúa Jêsus Christ, Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời sẽ sai xuống. Sự tể trị của Đấng Christ, vị vua công chính sẽ là nơi trú ẩn cho những người lắng nghe và vâng Lời Ngài, nhưng sẽ là sự đoán xét cho những kẻ làm ác và coi thường Ngài (c.1-8).

Ê-sai cảnh báo Giu-đa, rằng họ không nhận ra cơn khủng hoảng mà họ đang ở trong đó vì sự mong đợi của họ cho vụ mùa bội thu và sự tự mãn bất chấp các cảnh báo lặp đi lặp lại của Đức Chúa Trời. Nhưng dù Đức Chúa Trời cảnh báo họ, Giu-đa không thể xoay khỏi tội lỗi một cách dễ dàng (c.9-14). Vì thế, Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh Ngài cho những sự thay đổi cơ bản của dân Ngài. Đức Thánh Linh sẽ đến trên dân Chúa, để phục hồi nhân cách của họ, là con cái Ngài, để ban cho họ sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi và để cho phép họ kinh nghiệm quyền năng của Lời Ngài (c.15-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Có một sự so sánh giữa ‘kẻ dại’ và ‘người cao quý’. Kẻ dại coi thường luật pháp đáng được kính trọng của Đức Chúa Trời và sống một đời sống phạm thượng, nhưng ngược lại, người cao quý chỉ mưu cầu những điều cao quý và cố gắng sống một đời sống theo cách cao quý. Bạn đang sống kiểu đời sống nào? Đặc tính cao quý của Đức Chúa Trời có được tỏ ra qua lời nói và hành động của bạn không?

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển cứu chuộc con khỏi tội lỗi và tuôn đổ Thần Linh cho con, để con có thể sống tìm kiếm sự công chính trong vương quốc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 13-15 

Bình Luận:

You may also like