Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Hỡi Y-Sơ-Ra-Ên Hãy Trở Lại

Ngày 15 – Hỡi Y-Sơ-Ra-Ên Hãy Trở Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 4:1-5:1

1 Vua làm một bàn thờ bằng đồng dài mười mét, rộng mười mét và cao năm mét. 2 Vua đúc một cái bể hình tròn, đường kính năm mét, cao hai mét rưỡi, và chu vi mười lăm mét. 3 Phía dưới viền quanh miệng bể có hình những con bò, cứ nửa mét có mười con được đúc chung với bể, xếp thành hai hàng chung quanh bể. 4 Bể được đặt trên mười hai tượng bò: ba con quay về hướng bắc, ba con quay về hướng tây, ba con quay về hướng nam và ba con quay về hướng đông. Bể ở trên các con bò ấy, còn thân sau của chúng đều quay vào trong. 5 Bể dày bằng chiều rộng của bàn tay, mép bể giống như mép chén hình hoa huệ nở; bể chứa được sáu mươi sáu nghìn lít. 6 Vua cũng làm mười cái thùng, đặt năm cái bên phải và năm cái bên trái để tẩy rửa các vật dùng cho tế lễ thiêu. Còn bể đúc thì để cho các thầy tế lễ thanh tẩy. 7 Vua làm mười chân đèn bằng vàng theo kiểu đã ấn định, rồi đặt trong đền thờ: năm cái bên phải, năm cái bên trái. 8 Vua làm mười cái bàn đặt trong đền thờ: năm cái bên phải và năm cái bên trái. Vua cũng làm một trăm cái chậu bằng vàng. 9 Vua làm một cái sân trong cho các thầy tế lễ và một sân lớn, các cửa giữa hai sân được bọc bằng đồng. 10 Vua đặt cái bể ở bên phải đền thờ, về hướng đông nam. 11 Hu-ram còn làm những bình đựng tro, vá và chậu. Như vậy, Hu-ram làm xong tất cả công việc mà ông đã nhận làm cho Sa-lô-môn trong đền thờ của Đức Chúa Trời gồm: 12 Hai cây trụ, hai đầu trụ hình bầu ở trên đỉnh trụ, hai tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ, 13 bốn trăm trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lựu để bao hai cái bầu của đầu trụ; 14 những cái bệ và thùng ở trên bệ; 15 một cái bể đúc có mười hai con bò đỡ phía dưới; 16 những bình đựng tro, vá, nĩa và các đồ phụ tùng. Hu-ram A-bi làm cho vua Sa-lô-môn tất cả các vật dụng đó bằng đồng đánh bóng để dùng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. 17 Vua truyền đúc các vật dụng ấy trong những khuôn đất sét tại đồng bằng Giô-đanh, giữa Su-cốt và Xê-rê-đa. 18 Vua Sa-lô-môn cho làm tất cả các vật dụng ấy, nhiều đến nỗi không thể tính được số lượng đồng đã dùng. 19 Sa-lô-môn làm tất cả các vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời gồm: bàn thờ bằng vàng, những cái bàn dùng để bày bánh cung hiến; 20 các chân đèn và đèn bằng vàng ròng để thắp trước nội điện theo luật định, 21 các hoa, đèn và nĩa bằng vàng ròng; 22 kéo cắt tim đèn, bát, đĩa đựng hương liệu và lư hương cũng bằng vàng ròng; cả đến lối vào đền thờ, các cánh cửa đền thờ bên trong Nơi Chí Thánh, cùng các cánh cửa của đền thờ cũng đều bằng vàng.

1 Như thế, tất cả các công trình mà Sa-lô-môn thực hiện cho đền thờ Đức Giê-hô-va đều hoàn thành. Sa-lô-môn đem những vật mà vua cha là Đa-vít đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc vàng và các vật dụng, đặt vào kho tàng của đền thờ Đức Chúa Trời.          

Suy ngẫm

C.1-3 Giu-đa không phụ thuộc Đức Chúa Trời, mà cậy vào quân đội hùng mạnh của Ai-cập và muốn liên minh với họ. Ê-sai nhắc nhở Giu-đa rằng người Ai-cập chỉ là con người với những giới hạn và cảnh báo rằng nếu họ tiếp tục cậy nhờ vào Ai-cập, thì Đức Chúa Trời sẽ diệt cả Ai-cập lẫn Giu-đa.

C.4-7 cách duy nhất mà Giu-đa có thể sống được là quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Che Chở, giống như chim mẹ bảo vệ chim con và dù Giu-đa bất tuân, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tha thiết muốn Giu-đa quay trở lại với Ngài.

Giu-đa quay lại với Đức Chúa Trời, nó sẽ được cứu và được kinh nghiệm sự chiến cự dân A-sy-ri của Đức Chúa Trời vì lợi ích của họ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Giống như chim mẹ bảo vệ chim con dưới cánh mình, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và bênh vực dân Ngài một cách trọn vẹn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Giu-đa tin tưởng vào quân đội hùng mạnh của Ai-cập, hơn là Đức Chúa Trời. Có lẽ họ nghĩ thật là khôn ngoan khi tin vào một điều gì đó họ có thể thấy, hơn là Đức Chúa Trời, Đấng họ không thể thấy. Nhưng người Ai-cập mà họ cố nhờ cậy, chỉ là con người. Khi bạn ở trong khó khăn và hoạn nạn, thì bạn trông mong vào ai? Đừng trông chờ những điều mà bạn thấy ngay tức khắc, thay vào đó, hãy tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng có thể giúp bạn trong mọi sự, ngay cả khi bạn không thể thấy Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống bằng cách chỉ phụ thuộc vào Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 10-12 

Bình Luận:

You may also like