Home Tin tức Hướng Lòng Về Con Dân Chúa Tại Bình Phước

Hướng Lòng Về Con Dân Chúa Tại Bình Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đến Phước Long sẽ thấy núi Bà-rá, Thác Mơ và đồi trùng trùng điệp điệp những rừng điều, cao su… Chúa ưu đãi cho nơi đây đất đai màu mỡ, tốt tươi. Ngài cũng ban phước cho Hội Thánh Chúa tại Phước Long có nhiều sự phát triển, nhiều người đã thêm vào Hội Thánh.

Hiện tại, Phước Long có đến 45 nhà nguyện và 3 Điểm Nhóm ở rãi rác cách xa nhà thờ Tin Lành Phước Long từ 20km đến 60Km. Đa số con cái Chúa có lòng yêu mến Chúa sắt son nên mặc dầu ở nhà nguyện hay Điểm Nhóm cũng vẫn trung tín nhóm lại mỗi Chúa nhật. Nhưng nếu muốn dâng con hay dự Lễ Tiệc Thánh, Lễ Hôn phối. Lễ Báp-tem thì phải đến nhà thờ Tin Lành Phước Long mới làm lễ được. Vì MSNC Điểu Ruôt không đến được những nơi đó (lý do khách quan). Đây là điều làm cho tín hữu không được vui và làm cho nhà thờ Phước Long phải gánh quá nặng nề. Nguyên tắc tổ chức đúng là càng phân chia ra nhỏ chừng nào tốt chừng nấy, dễ chăm sóc, gây dựng và phát triển vững chắc. Nhưng ở đây lại ngược lại, tập trung về một nơi nên khó khăn việc di chuyển, đi lại giao thông không an toàn. Tín hữu ở xa phải chở vợ con đi nhà thờ mỗi Chúa nhật, tốn kém về kinh tế.

Một buổi nhóm tại Chi hội Phước Long, Bình Phước

Các tín hữu nhóm lại dưới những mái che tạm bợ

Nhà thờ không đủ chỗ chứa, tín hữu phải ngồi tràn ra cả sân

Buổi Lễ Dâng con tại Chi hội Phước Long

Một điểm đặc biệt khác nữa đó là những nhà nguyện, Điểm Nhóm nghe thì rất đơn sơ nhưng số lượng tín hữu tại mỗi điểm từ 300, 500, 700 đến cả ngàn tín hữu. Thế mà vẫn không được công nhận là Chi Hội. Đây cũng là một điểm chưa hợp lý về mặt tổ chức, địa lý và nhân sự. Không thể nào cả ngàn tín hữu mà lại gọi đó là nhà nguyện và lại không thừa nhận dù trên thực tế là như thế. Cảm ơn Chúa, Tin Lành đã được rao giảng, nhiều người đã tin Chúa, đời sống được thay đổi: không rượu chè, không thuốc lá, không tệ nạn xã hội… Thế có phải là điều mọi người đang mong ước không? Đó có phải là một xã hội mà mọi người cùng nhau xây dựng không?

Mong ước Chúa cho các nhà nguyện và Điểm Nhóm sớm được chính thức hoạt động như một Chi Hội, các tôi tớ Chúa được thi hành Mục vụ để con dân Chúa ở đây đỡ vất vả di chuyển, vì mỗi đầu tháng phải về nhà thờ Phước Long để dự Tiệc thánh gần 4000 tín hữu. Vì đây là điều thuộc về đức tin, tín lý, sống còn của người tin Chúa Giê-xu. Không thể phủ nhận được.

Những điều này các tôi con Chúa khắp nơi đã biết rõ tình trạng, hoàn cảnh của anh em và luôn cầu nguyện ngày đêm xin Đức Chúa Trời ban ơn cho các cấp lãnh đạo chính quyền từ trung ương cho đến địa phương thấy được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của bà con tín hữu Tin Lành tại nơi đây để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự thờ phượng theo tín ngưỡng của mỗi người dân, nhất là anh em người dân tộc: đơn sơ, chân thật và thiếu thốn nhiều mặt. Chúng ta phải cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương mọi người, cứu tội nhân thành thánh nhân trong đó có anh em 54 dân tộc tại Việt Nam. Nếu không được cứu thì cách sống của anh em sẽ ra sao? Tình trạng xã hội bây giờ như thế nào?

Lời Đức Chúa Trời bày tỏ, rằng Ngài đang tể trị dòng lịch sử của Hội Thánh là tuyển dân của Ngài. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm con dân của Ngài. Nên Ngài điều khiển thế giới này kể cả bậc vua chúa thế gian này: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm 21:1) hầu cho mọi sự đem lại ích lợi cho dân sự Chúa và phước hạnh của Đức Chúa Trời được tuôn đổ trên dân tộc. Đồng thời Đức Chúa Trời cũng muốn mỗi tín hữu Tin Lành là muối của đất là ánh sáng cho đời. Đức Chúa Trời đặt để con cái Chúa ở mọi tần lớp trong xã hội để đem Phúc Âm đến cho những người chưa được cứu.

Chúa không hề quên con cái Chúa cũng như nhu cầu của họ, vì Lời Chúa đã phán: “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi”. ( Ê-sai 49:15)

 Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like