Home Văn Nghệ Đã Có Bao Giờ..?

Đã Có Bao Giờ..?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đã có bao giờ em ngắm trông?

Huệ trong trũng đẹp dẫu yếu mềm *2

Giàu có như vua không sánh kịp

Vậy em lo lắng mà làm chi?

 

Đã có bao giờ em biết lo?

Chim trời đâu có thâu trữ kho *3

Mà Cha Thiên thượng vẫn nuôi nó

Em vẫn hơn loài chim đó sao?

 

Đã có bao giờ em lắng nghe?

Ầu ơi! Tiếng mẹ lúc trưa hè

Mẹ quên cho bú..rộn tiếng ve *4

Chúa không quên em những tháng ngày

 

Đã có bao giờ em yêu Chúa?

Chúa đã vì em chết kia rồi *5

Em mở lòng ra đón cuộc đời

Ngắm nhìn tình Chúa quá đầy vơi!

 

Em hãy cùng anh tôn ngợi Chúa

Tận hiến lòng son..một cõi đời

Dù cho vất vã còn trên đất

Hạnh phúc khi ta biết ơn Ngài.

 

 *-1 Thi Thiên 8:3   *-2 Ma thi ơ 26:28-29   *-3 Ma thi ơ 26:26

*-4 Ê Sai 49:15   *-5 Ê Sai 53:8 và Phi Líp 2:6

Mến tặng em gái: HOÀNG LỆ QUY
CẦU GIẤY – HÀ NỘI

 
HỒ THI THƠ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com   

Bình Luận:

You may also like