Browsing: bình phước

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Để đáp ứng nhu cầu tâm linh cũng như giúp con dân của Chúa trong các Hội Thánh tại khu vực Bù Đăng, tỉnh Bình Phước học biết Lời Chúa, Ban Hiệp nguyện Tin Lành khu vực huyện Bù Đăng đã tổ chức chương trình Bồi linh quý III với chủ đề “Sống Giữa Đời” vào ngày 01/08/2014 tại nhà thờ Tin Lành Bù Đăng.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Tạ ơn Chúa đồng loạt khắp nơi trong các tỉnh thành con dân của Chúa ham mến học Lời của Ngài qua chương trình Thánh Kinh Căn Bản (TKCB). Năm nay (TKCB) tỉnh Bình Phước được tổ chức tại 03 khu vực: Phước Long, Bù Đăng và Bình Long.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Vào ngày 05/5/2014 vừa qua, Hội đồng Bồi linh tỉnh Bình Phước năm 2014 được long trọng khai mạc tại Hội Thánh Tin Lành Phước Long với hơn 3.000 tôi con Chúa đã về tham dự. Diễn giả của chương trình bồi linh là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN); Mục sư Trần Thế Thiên Phước – Ủy Viên Mục Vụ TLH.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Trong hai ngày 23-24/01/2014 tại nhà thờ Tin Lành Phước Long – Bình Phước. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội đã tổ chức kỳ bồi dưỡng cho Giáo viên Trường Chúa nhật cho 48 Hội Thánh trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước, trực thuộc Chi Hội Phước Long – Bình Phước.

Tin Vắn
0

HoiThanh.Com – Trong hai ngày 23-24/08/2013, Ban Đại Diện Hội Thánh Tin Lành tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công ty Du Dương tổ chức khoá huấn luyện “Căn Bản Về Kỹ Thuật Âm Thanh” dành cho các Hội Thánh trong tỉnh tại nhà thờ Bù Đăng.

1 2