Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

Ngày 13 – Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 2:1-18

1Sa-lô-môn truyền lệnh xây cất đền thờ cho danh Đức Giê-hô-va và xây hoàng cung cho mình. 2 Sa-lô-môn huy động bảy mươi nghìn người khuân vác, tám mươi nghìn thợ đá miền núi, và ba nghìn sáu trăm đốc công. 3 Sa-lô-môn sai sứ đến nói với Hi-ram, vua Ty-rơ: “Vua đã cung cấp gỗ bá hương cho Đa-vít, thân phụ tôi, để xây cung điện, vậy xin cũng giúp tôi như thế. 4 Nay, tôi sắp xây cất đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, biệt riêng đền thờ ấy ra thánh cho Ngài để xông hương trước mặt Ngài, thường xuyên bày bánh cung hiến, dâng tế lễ thiêu mỗi buổi sáng và buổi chiều, vào các ngày sa-bát, ngày lễ trăng mới, hay những ngày lễ đã được chỉ định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Đó là những nghi lễ đời đời cho Y-sơ-ra-ên. 5 Đền thờ mà tôi sắp xây cất phải thật nguy nga, vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn tất cả các thần. 6 Thế nhưng, ai có thể xây cất một đền thờ cho Chúa? Vì các tầng trời, cả đến các tầng trời thăm thẳm cũng không thể chứa được Ngài! Vậy, tôi là ai mà xây cất được một đền thờ cho Chúa? Chỉ mong xây cất một đền thờ để xông hương trước mặt Ngài mà thôi. 7 Vậy bây giờ, xin vua gửi cho tôi một người thợ vừa giỏi về nghề vàng, bạc, đồng, sắt, vừa thạo về nghề dệt chỉ tím, đỏ và xanh, vừa biết chạm trổ để làm việc với những người thợ lành nghề tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mà Đa-vít, thân phụ tôi, đã chuẩn bị. 8 Xin cũng gửi cho tôi gỗ bá hương, gỗ tùng và gỗ bạch đàn hương đốn ở Li-ban. Vì tôi biết rằng các đầy tớ của vua đều thạo việc đốn gỗ trên Li-ban. Các đầy tớ tôi sẽ cộng tác với các đầy tớ vua 9 để đốn cho tôi thật nhiều gỗ, vì đền thờ mà tôi định xây cất sẽ vô cùng nguy nga tráng lệ. 10 Tôi sẽ cấp cho các đầy tớ vua, là những thợ đốn gỗ, bốn triệu bốn trăm nghìn lít lúa mì đã giã, bốn triệu bốn trăm nghìn lít lúa mạch, bốn trăm bốn mươi nghìn lít rượu, và bốn trăm bốn mươi nghìn lít dầu ô-liu.”

11 Hi-ram, vua Ty-rơ, viết thư gửi cho Sa-lô-môn phúc đáp như sau: “Vì yêu thương dân Ngài nên Đức Giê-hô-va đã lập vua cai trị họ.” 12 Hi-ram viết tiếp: “Ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng dựng nên trời và đất, vì Ngài đã ban cho vua Đa-vít một người con khôn ngoan, thận trọng, và thông minh để xây cất đền thờ cho Ngài, và xây một hoàng cung cho mình. 13 Bây giờ, tôi gửi đến vua một người thợ khéo léo và thông sáng tên là Hu-ram A-bi, 14 con trai của một phụ nữ thuộc bộ tộc Đan, cha là người Ty-rơ. Người nầy vừa giỏi về nghề vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, vừa thạo về nghề dệt chỉ tím, xanh và đỏ sậm cùng chỉ gai trắng mịn. Anh ta cũng thông thạo đủ các thứ chạm trổ, và có thể làm bất cứ đồ vật tinh xảo nào mà người ta đặt làm. Anh ta sẽ làm việc với các thợ lành nghề của vua và của thân phụ vua là Đa-vít, chúa tôi. 15 Vậy bây giờ, xin cấp lúa mì, lúa mạch, dầu và rượu cho các đầy tớ vua như vua đã nói. 16 Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ trên núi Li-ban theo số lượng vua cần, kết thành bè đưa đến Gia-phô theo đường biển; rồi vua sẽ chở lên Giê-ru-sa-lem.” 17 Sa-lô-môn kiểm tra số người ngoại quốc trong nước Y-sơ-ra-ên theo thống kê của Đa-vít, thân phụ vua, tất cả được một trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm người. 18 Trong số nầy, vua đặt bảy mươi nghìn người làm phu khuân vác, tám mươi nghìn người làm thợ đá miền núi, và ba nghìn sáu trăm đốc công để điều động dân chúng làm việc.         

Suy ngẫm

C.1-6 Tình yêu thương từ Đức Thánh Linh được bày tỏ qua tình yêu và sự quan tâm đến cộng đồng. Hội thánh nên sửa đổi những người phạm lỗi qua việc khiêm nhu dạy dỗ họ, và tất cả các tín đồ hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Đây là cách để thực hành tình yêu thương của Đấng Christ. Tuy nhiên, một người không được trở nên ngạo mạn, khi mang gánh nặng cho người khác và hãy có thái độ cố gắng để không trở thành gánh nặng cho người khác.

C.7-10 Đức Chúa Trời gặt điều đã được gieo. Những người gieo giống trên cánh đồng của xác thịt, sẽ chỉ gặt được điều bại hoại, thối nát. Nhưng một Cơ-đốc nhân thì gieo giống trên cánh đồng của Thánh Linh và thu hoạch trái của sự sống đời đời. Đó là lý do tại sao dù mọi việc khó khăn, thì bạn không nên tuyệt vọng hay đầu hàng, mà hãy đặt đức tin nơi lời hứa, chờ đợi và bước theo Đức Thánh Linh trong việc làm lành khi bạn giữ đức tin của bạn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người học được dạy đạo, hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp của mình (hỗ trợ tài chính, v.v…) với những người dạy dỗ mình. Hãy suy nghĩ xem làm thế nào để bạn có thể giúp đỡ và góp sức mình cho các thầy giáo thuộc linh của bạn.

Hôm nay là ngày mà bạn làm những việc lành cho những người tin và cho cả những người không tin. Ngay hôm nay, hãy nhìn gần hơn vào những nhu cầu trong gia đình Cơ-đốc của bạn và hãy cố gắng bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ bằng cách lưu tâm vào những nhu cầu đó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhớ rằng con gặt điều mà con đã gieo, để con có thể chịu trách nhiệm về bổn phận của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 4-6 

Bình Luận:

You may also like